Thi thiên 24:1-10

  • Vua vinh hiển ngự vào các cổng

    • ‘Trái đất thuộc về Đức Giê-hô-va’ (1)

Do Đa-vít sáng tác. Thi ca. 24  Trái đất cùng vạn vật trên đó thuộc về Đức Giê-hô-va;+Địa cầu cùng muôn loài sống trên đó thuộc về ngài.   Thật ngài đặt nó vững vàng trên các đại dương,+Lập nó vững bền trên các sông suối.   Ai được lên núi Đức Giê-hô-va+Và ai được đứng trong nơi thánh ngài?   Ấy là người có tay vô tội và lòng trong sạch,+Không chỉ mạng ta* nói lời thề dối,Cũng chẳng thề nguyện với ý gian trá.+   Người sẽ nhận phước Đức Giê-hô-va,+Được kể công chính bởi Đức Chúa Trời, đấng giải cứu mình.+   Ấy chính lớp người đang tìm kiếm ngài,Những người tìm kiếm mặt ngài, lạy Đức Chúa Trời của Gia-cốp! (Sê-la)   Hỡi các cổng kia, hãy nâng cao lên;+Hỡi các cửa xưa, hãy mở rộng ra*Cho Vua vinh hiển ngự vào!+   Vua vinh hiển ấy là ai? Đức Giê-hô-va, dũng mãnh oai hùng;+Đức Giê-hô-va, oai hùng chinh chiến.+   Hỡi các cổng kia, hãy nâng cao lên;+Hỡi các cửa xưa, hãy mở rộng raCho Vua vinh hiển ngự vào! 10  Vua vinh hiển ấy, ngài là ai vậy? Đức Giê-hô-va vạn quân, ngài chính là Vua vinh hiển.+ (Sê-la)

Chú thích

Muốn nói đến mạng sống của Đức Giê-hô-va.
Hay “nâng cao lên”.