Thi thiên 36:1-12

  • Lòng yêu thương thành tín quý báu của Đức Chúa Trời

    • Kẻ ác không kính sợ Đức Chúa Trời (1)

    • Đức Chúa Trời, nguồn sự sống (9)

    • “Thấy ánh sáng nhờ ánh sáng ngài” (9)

Cho nhạc trưởng. Do tôi tớ của Đức Giê-hô-va là Đa-vít sáng tác. 36  Tội lỗi nói với kẻ ác trong thâm tâm hắn;Không có sự kính sợ Đức Chúa Trời trước mắt hắn.+   Vì trong mắt mình, hắn quá hoang tưởng tự caoNên chẳng nhận ra, chẳng ghét lỗi mình.+   Lời từ miệng hắn tai hại dối gian,Trí khôn chẳng để nơi các việc lành.   Ngay cả trên giường, hắn mưu hại người. Con đường bất hảo, hắn đứng trên đó,Điều chi xấu xa chẳng chịu từ bỏ.   Lạy Đức Giê-hô-va, lòng yêu thương thành tín ngài cao đến tận trời,+Lòng trung tín ngài cao tận mây xanh.   Sự công chính ngài khác nào núi non hùng vĩ;*+Các phán quyết ngài khác chi nước sâu mênh mông.+ Lạy Đức Giê-hô-va, loài người loài thú được ngài bảo tồn.+   Lạy Đức Chúa Trời, lòng yêu thương thành tín ngài thật quý báu thay!+ Loài người trú náu dưới bóng cánh ngài.+   Họ uống no nê nhờ sự dư dật nhà ngài;+Ngài cho họ uống từ suối phước lành của ngài.+   Nguồn sự sống ở nơi ngài;+Chúng con được thấy ánh sáng nhờ ánh sáng ngài.+ 10  Xin ngài tiếp tục tỏ lòng yêu thương thành tín với người biết ngài,+Tỏ sự công chính với người lòng ngay.+ 11  Xin đừng để chân của kẻ cao ngạo giẫm conHoặc tay của kẻ gian ác xua con. 12  Kìa bọn làm ác ngã nhào,Chúng bị đánh gục, không sao đứng dậy.+

Chú thích

Ds: “tựa như núi non của Đức Chúa Trời”.