Thi thiên 103:1-22

 • “Hỡi tâm hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!”

  • Đức Chúa Trời đem tội lỗi chúng ta đi xa (12)

  • Đức Chúa Trời thương xót như một người cha (13)

  • Đức Chúa Trời nhớ rằng chúng ta là bụi đất (14)

  • Ngôi và vương quyền của Đức Giê-hô-va (19)

  • Thiên sứ thi hành lời Đức Chúa Trời (20)

Do Đa-vít sáng tác. 103  Hỡi tâm hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va! Mọi điều trong ta, hãy chúc tụng danh thánh!   Hỡi tâm hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va;Nguyện ta không bao giờ quên mọi việc ngài làm.+   Ngài tha tất cả lỗi lầm,+Chữa mọi bệnh tật cho ta.+   Ngài chuộc mạng ta khỏi huyệt,+Và đội cho ta vương miện là tình yêu thương thành tín và lòng thương xót của ngài.+   Ngài cho đời ta thỏa nguyện với điều tốt lành,+Nên tuổi xuân ta phục hồi như chim đại bàng.+   Đức Giê-hô-va hành động công chính+ và theo công lýĐối với hết thảy người bị hà hiếp.+   Ngài đã cho Môi-se biết đường lối ngài,+Cho con cháu Y-sơ-ra-ên biết công việc ngài.+   Đức Giê-hô-va có lòng thương xót và trắc ẩn,+Chậm nóng giận, giàu tình yêu thương thành tín.+   Ngài không bắt tội luôn luôn,+Cũng chẳng căm giận mãi mãi.+ 10  Ngài không đối đãi tùy theo tội lỗi chúng ta,+Cũng chẳng báo trả xứng với lỗi lầm chúng ta.+ 11  Vì như trời cao hơn đất thể nào,Lòng yêu thương thành tín ngài đối cùng người kính sợ ngài cũng cao cả thể ấy.+ 12  Phương mặt trời mọc cách xa phương mặt trời lặn bao nhiêu,Ngài cũng đem sai phạm chúng ta cách xa chúng ta bấy nhiêu.+ 13  Giống như người cha thương xót con cái,Đức Giê-hô-va thương xót ai kính sợ ngài.+ 14  Vì ngài biết rõ chúng ta nắn nên bởi gì,+Ngài luôn nhớ rằng chúng ta chỉ là bụi đất.+ 15  Chuỗi ngày phàm nhân khác nào cỏ cây;+Người có khác chi hoa nở ngoài đồng.+ 16  Cơn gió thổi qua, nó không còn nữa,Như thể chưa từng ở đó.* 17  Song tình yêu thương thành tín của Đức Giê-hô-va đời đời vẫn cònCho ai biết kính sợ ngài,+Và sự công chính ngài cho cháu chắt họ,+ 18  Cho ai gìn giữ giao ước với ngài+Và ai cẩn thận tuân theo lệnh ngài. 19  Đức Giê-hô-va lập ngôi vững vàng trên các tầng trời;+Vương quyền của ngài ở trên muôn vật.+ 20  Hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, hỡi hết thảy thiên sứ+ có quyền năng lớn lao,Là những đấng thi hành lời ngài,+ vâng theo tiếng ngài. 21  Hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, hỡi tất cả thiên binh,+Là những đấng phụng sự ngài, hằng làm theo ý ngài.+ 22  Hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, hỡi toàn thể tạo vật,Tại mọi nơi mọi chốn ngài trị vì. Hỡi tâm hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!

Chú thích

Ds: “Chỗ nó không còn nhận biết nó nữa”.