Thi thiên 122:1-9

  • Bài cầu nguyện xin sự bình an cho Giê-ru-sa-lem

    • Niềm vui khi đến nhà Đức Giê-hô-va (1)

    • Cái thành gắn kết nên một (3)

Bài hát lên thành. Do Đa-vít sáng tác. 122  Tôi vui mừng khi người ta bảo tôi: “Hãy cùng đến nhà Đức Giê-hô-va”.+   Hỡi Giê-ru-sa-lem, chân chúng ta nay đứngBên trong các cổng ngươi.+   Giê-ru-sa-lem được xây cấtNhư cái thành gắn kết nên một.+   Các chi phái đã đi lên đây,Tức là các chi phái của Gia,*Để cảm tạ danh Đức Giê-hô-vaTheo điều lệ cho Y-sơ-ra-ên.+   Vì nơi đây đã đặt các ngai phán xét,+Tức các ngai của nhà Đa-vít.+   Hãy cầu sự bình an cho Giê-ru-sa-lem.+ Hỡi thành, ai yêu ngươi đều sẽ được yên ổn.   Nguyện trong các lũy* của ngươi luôn có sự bình an,Trong các tháp kiên cố luôn có sự yên ổn.   Vì anh em bè bạn, ta chúc: “Nguyện ngươi được bình an”.   Vì nhà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta,+Ta sẽ cầu điều lành cho ngươi.

Chú thích

“Gia” là dạng viết tắt của danh Giê-hô-va.
Hay “các tường kiên cố”.