Thi thiên 113:1-9

  • Đấng ngự trên cao nâng người thấp hèn lên

    • Danh Đức Giê-hô-va được chúc tụng mãi mãi (2)

    • Đức Chúa Trời hạ mình xuống (6)

113  Hãy ngợi khen Gia!* Hỡi bao tôi tớ Đức Giê-hô-va, hãy cùng dâng lời ngợi khen,Hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!   Nguyện danh Đức Giê-hô-va được chúc tụngTừ nay cho đến mãi mãi.+   Nguyện danh Đức Giê-hô-va được ngợi khenTừ phương mặt trời mọc đến phương mặt trời lặn.+   Đức Giê-hô-va cao hơn mọi nước;+Vinh quang của ngài trổi hơn tầng trời.+   Ai giống Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta,+Đấng ngự* trên cao?   Ngài hạ mình xuống nhìn xem trời đất,+   Nâng người thấp hèn lên khỏi đống bụi,Nhấc kẻ nghèo khó lên khỏi đống tro,*+   Đặt người ngồi chung với bậc quyền quý,Với hàng quyền quý trong dân của ngài.   Phụ nữ hiếm muộn, ngài ban mái ấm,Cho được làm mẹ vui vầy bên con.+ Hãy ngợi khen Gia!*

Chú thích

Hay “Ha-lê-lu-gia!”. “Gia” là dạng viết tắt của danh Giê-hô-va.
Hay “ngự ngai”.
Cũng có thể là “đống rác”.
Hay “Ha-lê-lu-gia!”. “Gia” là dạng viết tắt của danh Giê-hô-va.