Thi thiên 92:1-15

  • Đức Giê-hô-va mãi được tôn cao

    • Các công việc vĩ đại và tư tưởng thâm sâu của ngài (5)

    • “Người công chính sẽ tươi tốt như cây” (12)

    • Người cao niên sẽ vẫn khỏe mạnh (14)

Thi ca. Bài hát cho ngày Sa-bát. 92  Lạy Đấng Tối Cao, tốt thay được cảm tạ Đức Giê-hô-va+Và hát chúc tụng* danh ngài,   Sớm mai được rao báo lòng yêu thương thành tín,+Đêm đêm được rao truyền lòng trung tín của ngài,   Họa với đàn thập huyền và đàn dây,Cùng giai điệu du dương của đàn hạc.+   Lạy Đức Giê-hô-va, ngài khiến con hớn hở bởi bao việc ngài làm;Con reo vui mừng rỡ bởi công việc tay ngài.   Lạy Đức Giê-hô-va, các công việc ngài vĩ đại biết bao!+ Các tư tưởng ngài thâm sâu dường nào!+   Người không lý trí chẳng biết được chúng;Còn kẻ ngu muội không sao hiểu rằng:+   Khi kẻ gian ác mọc như cỏ dại,Mọi kẻ làm ác trở nên hưng thịnh,Ấy là để chúng bị diệt mãi mãi.+   Còn ngài mãi được tôn cao, lạy Đức Giê-hô-va!   Thật thế, lạy Đức Giê-hô-va, xin đắc thắng nhìn quân thù,Xem quân thù ngài tiêu tan thế nào;Mọi kẻ làm ác sẽ bị phân tán.+ 10  Nhưng ngài sẽ tôn cao sức mạnh con như sức bò rừng;*Con sẽ thoa dầu thơm mát lên da.+ 11  Mắt con sẽ đắc thắng nhìn kẻ thù,+Tai nghe tin kẻ dữ tấn công con bị thất bại. 12  Người công chính sẽ tươi tốt như cây chà làVà vươn cao như cây tuyết tùng ở Li-băng.+ 13  Họ được trồng nơi nhà của Đức Giê-hô-va,Mọc tươi tốt trong sân Đức Chúa Trời chúng ta.+ 14  Dù tuổi cao,* họ sẽ vẫn khỏe mạnh,+Tràn nhựa sống và cứ mãi tươi xanh,+ 15  Rao truyền rằng Đức Giê-hô-va là chính trực. Ngài là Vầng Đá tôi,+ nơi ngài chẳng có chi bất chính.

Chú thích

Hay “trỗi nhạc lên cho”.
Ds: “sẽ nâng sừng con lên như bò rừng”.
Hay “đầu bạc”.