Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

B15

Lịch Hê-bơ-rơ

NI-SAN (A-BÍP) tháng 3—tháng 4

14 Lễ Vượt Qua

15-21 Lễ Bánh Không Men

16 Dâng sản vật đầu mùa

Sông Giô-đanh dâng lên vì mưa và tuyết tan

Lúa mạch

Y-GIA (XI-U) tháng 4—tháng 5

14 Lễ Vượt Qua trễ

Bắt đầu mùa khô, trời trong xanh

Lúa mì

SI-VAN tháng 5—tháng 6

6 Lễ Các Tuần (Lễ Ngũ Tuần)

Mùa hè, nóng, không khí trong lành

Lúa mì, vả đầu mùa

THAM-MU tháng 6—tháng 7

 

Nóng hơn, sương nặng hạt ở một số vùng

Nho đầu mùa

ÁP tháng 7—tháng 8

 

Nóng nhất

Trái cây mùa hè

Ê-LUN tháng 8—tháng 9

 

Tiếp tục nóng

Chà là, nho và vả

TI-RI (Ê-THA-NINH) tháng 9—tháng 10

1 Tiếng kèn thổi

10 Ngày Chuộc Tội

15-21 Lễ Lều Tạm

22 Nhóm họp trọng thể

Kết thúc mùa hè, mưa đầu mùa

Cày cấy

HÊ-VAN (BU-LƠ) tháng 10—tháng 11

 

Mưa nhẹ

Ô-liu

KÍT-LÊU tháng 11—tháng 12

25 Lễ Dâng Hiến

Mưa nhiều, sương giá, tuyết trên núi

Bầy đàn trú đông

TÊ-BẾT tháng 12—tháng 1

 

Lạnh nhất, mưa nhiều, tuyết trên núi

Cây cối đâm chồi

SÊ-BÁT tháng 1—tháng 2

 

Bớt lạnh, vẫn mưa

Cây hạnh đào trổ bông

A-ĐA tháng 2—tháng 3

14, 15 Lễ Phu-rim

Sấm và mưa đá

Cây lanh

VÊ-A-ĐA tháng 3

Tháng nhuận được thêm vào bảy lần trong 19 năm