Thi thiên 20:1-9

  • Giải cứu vị vua được Đức Chúa Trời xức dầu

    • Người ta cậy chiến xa và chiến mã, ‘nhưng chúng tôi kêu cầu danh Đức Giê-hô-va’ (7)

Cho nhạc trưởng. Thi ca của Đa-vít. 20  Nguyện Đức Giê-hô-va đáp lời vua trong ngày khốn khổ. Nguyện danh Đức Chúa Trời của Gia-cốp chở che gìn giữ.+   Nguyện từ nơi thánh, ngài ban sự giúp đỡ,+Và từ Si-ôn, ngài tiếp sức hỗ trợ.+   Nguyện ngài nhớ đến mọi lễ vật vua dâng;Nguyện ngài đẹp lòng lễ vật thiêu của vua. (Sê-la)   Nguyện ngài ban cho điều lòng vua ước mong,+Khiến kế hoạch vua thảy đều được thành công.   Chúng tôi sẽ reo mừng vì hành động giải cứu của vua,+Cũng phất cao cờ hiệu nhân danh Đức Chúa Trời chúng tôi.+ Mọi lời vua cầu xin, nguyện Đức Giê-hô-va làm thành.   Quả nay tôi biết Đức Giê-hô-va giải cứu người ngài xức dầu.+ Từ các tầng trời thánh khiết, ngài đáp lời ngườiQua cuộc giải cứu* vĩ đại bởi tay hữu ngài.+   Kẻ này cậy chiến xa, người kia nhờ chiến mã,+Nhưng chúng tôi kêu cầu danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi.+   Chúng nó đã quỵ xuống và bị ngã gục,Còn chúng tôi trỗi dậy và đứng thẳng lên.+   Lạy Đức Giê-hô-va, xin giải cứu vua!+ Ngày chúng tôi kêu cứu, ngài sẽ đáp lời.+

Chú thích

Hay “chiến thắng”.