Thi thiên 83:1-18

  • Bài cầu nguyện khi đối mặt với kẻ thù

    • “Lạy Đức Chúa Trời, xin đừng lặng im” (1)

    • Kẻ thù như bụi gai cuộn xoáy (13)

    • Danh của Đức Chúa Trời là Giê-hô-va (18)

Bài hát. Thi ca của A-sáp.+ 83  Lạy Đức Chúa Trời, xin đừng lặng im;+Đức Chúa Trời ôi, xin đừng làm thinh hay mãi đứng nhìn.   Kìa! Quân thù ngài đang náo động;+Bọn ghét ngài vênh mặt lên.   Chúng xảo quyệt bày âm mưu hại dân ngài,Chúng lập kế chống những người ngài yêu quý.*   Chúng bảo nhau: “Nào hãy đến diệt bọn ấy để không còn là một nước,+Hầu danh Y-sơ-ra-ên chẳng còn được nhớ đến nữa”.   Chúng lập ra chiến lược chung,*Cùng kết ước chống lại ngài,+   Nào là trại Ê-đôm và người Ích-ma-ên, Mô-áp+ và người Ha-ga-rít,+   Nào là Ghê-banh, Am-môn,+ A-ma-léc,Phi-li-tia+ cùng cư dân Ty-rơ.+   A-si-ri+ cũng cấu kết với chúng nó;Cả bọn ấy tiếp tay cho con cháu Lót.+ (Sê-la)   Xin đãi chúng như đã đãi Ma-đi-an,+Si-sê-ra và Gia-bin tại suối Ki-sôn.+ 10  Chúng bị diệt tại Ên-đô-rơ,+Trở thành phân cho đất đai. 11  Xin làm cho giới quyền quý ra như Ô-rép và Xê-ép,+Quan lại chúng ra như Xê-bách và Xanh-mu-na,+ 12  Bởi chúng nói: “Nào hãy chiếm vùng đất Đức Chúa Trời ngự”. 13  Lạy Đức Chúa Trời của con, xin khiến chúng như bụi gai cuộn xoáy,+Rơm rạ bị gió cuốn đi. 14  Tựa như đám lửa thiêu rụi cánh rừng,Tựa như ngọn lửa đốt cháy núi non,+ 15  Nguyện ngài nổi cơn giông tố đuổi theo+Và dùng bão táp khiến chúng kinh hoàng.+ 16  Xin lấy ô nhục phủ đầy mặt chúng,Hầu chúng tìm kiếm danh ngài, lạy Đức Giê-hô-va! 17  Nguyện chúng xấu hổ, kinh hãi muôn đời;Nguyện chúng nhuốc nhơ, thảy đều tiêu vong; 18  Nguyện mọi người biết rằng chỉ mình ngài, danh là Giê-hô-va,+Là Đấng Tối Cao trên khắp trái đất.+

Chú thích

Ds: “che giấu”.
Ds: “Chúng một lòng bàn bạc với nhau”.