Thi thiên 3:1-8

  • Vững tin nơi Đức Chúa Trời bất chấp nguy hiểm

    • ‘Kẻ đối địch sao nhiều dường ấy?’ (1)

    • “Sự giải cứu thuộc về Đức Giê-hô-va” (8)

Thi ca của Đa-vít khi ông chạy trốn Áp-sa-lôm con mình.+ 3  Đức Giê-hô-va ôi, kẻ đối địch với con sao thêm nhiều dường ấy?+ Sao lắm kẻ nổi dậy chống lại con thể này?+   Biết bao nhiêu kẻ nói về con: “Đức Chúa Trời chẳng cứu hắn đâu”.+ (Sê-la)*   Nhưng Đức Giê-hô-va ôi, ngài là khiên bao bọc con,+Là sự vinh hiển của con,+ đấng khiến con ngẩng cao đầu.+   Con sẽ cất tiếng kêu cầu Đức Giê-hô-va,Ngài sẽ đáp lời từ núi thánh ngài.+ (Sê-la)   Con sẽ nằm xuống và ngủ yên giấc,Rồi sẽ thức dậy bình an vô sự,Vì Đức Giê-hô-va luôn đỡ nâng con.+   Sợ chi lũ người đông hàng vạn,Dàn ra chống nghịch con tứ phía.+   Đức Giê-hô-va ôi, xin hãy trỗi dậy! Đức Chúa Trời của con ôi, xin hãy giải cứu!+ Ngài sẽ đấm vào hàm mọi kẻ thù con,Ngài sẽ đánh gãy răng bè lũ gian ác.+   Sự giải cứu thuộc về Đức Giê-hô-va.+ Ân phước ngài ở trên dân ngài. (Sê-la)