Thi thiên 46:1-11

  • ‘Đức Chúa Trời là nơi trú náu của chúng ta’

    • Công việc đáng kinh ngạc của Đức Chúa Trời (8)

    • Đức Chúa Trời dẹp chiến tranh trên khắp đất (9)

Cho nhạc trưởng. Do con cháu của Cô-rê+ sáng tác. Giọng A-la-mốt.* Bài hát. 46  Đức Chúa Trời là nơi trú náu và sức mạnh chúng ta,+Nguồn giúp đỡ sẵn có trong những lúc khốn khổ.+   Bởi thế chúng ta chẳng sợ hãiDù trái đất biến đổi,Núi non sụp xuống lòng biển cả,+   Dù nước biển gào thét, sủi bọt,+Núi non rung chuyển vì biển động. (Sê-la)   Có con sông, các nhánh nó mang niềm vui cho thành Đức Chúa Trời,+Cho lều thánh vĩ đại của Đấng Tối Cao.   Đức Chúa Trời ngự trong thành,+ nó không sao bị lật đổ. Vừa rạng đông, Đức Chúa Trời sẽ đến giúp.+   Các nước náo động, các vương quốc bị lật đổ;Ngài cất tiếng phán nên trái đất liền tan chảy.+   Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng ta;+Đức Chúa Trời của Gia-cốp là nơi trú náu an toàn* của chúng ta. (Sê-la)   Hãy đến chứng kiến công việc Đức Giê-hô-va,Cách ngài đã làm điều đáng kinh ngạc trên đất.   Ngài dẹp chiến tranh khắp bờ cõi đất,+Bẻ gãy cánh cung, đập tan ngọn giáo,Thiêu đốt chiến xa* trong ngọn lửa hừng. 10  “Hãy quy phục và nhận biết ta là Đức Chúa Trời. Ta sẽ được tôn cao giữa các nước,+Ta sẽ được tôn cao khắp địa cầu”.+ 11  Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng ta;+Đức Chúa Trời của Gia-cốp là nơi trú náu an toàn cho chúng ta.+ (Sê-la)

Chú thích

Hay “nơi cao an toàn”.
Cũng có thể là “khiên thuẫn”.