Skip to content

Skip to table of contents

Sách Thi thiên

Chương

Sơ lược nội dung

 • 1

  • So sánh hai đường lối

   • Hạnh phúc nhờ đọc luật pháp Đức Chúa Trời (2)

   • Người công chính như cây sinh bông trái (3)

   • Kẻ gian ác như trấu bị thổi bay (4)

 • 2

  • Đức Giê-hô-va và đấng được xức dầu của ngài

   • Đức Giê-hô-va cười chê các nước (4)

   • Đức Giê-hô-va lập vua ngài (6)

   • Tôn kính người con (12)

 • 3

  • Vững tin nơi Đức Chúa Trời bất chấp nguy hiểm

   • ‘Kẻ đối địch sao nhiều dường ấy?’ (1)

   • “Sự giải cứu thuộc về Đức Giê-hô-va” (8)

 • 4

  • Bài cầu nguyện nói lên lòng tin cậy Đức Chúa Trời

   • “Nếu bực bội cũng đừng phạm tội” (4)

   • ‘Con sẽ ngủ bình yên’ (8)

 • 5

  • Đức Giê-hô-va, nơi người công chính náu thân

   • Đức Chúa Trời ghét điều ác (4, 5)

   • “Xin ngài lấy đức công chính dẫn dắt con” (8)

 • 6

  • Lời cầu ơn

   • Người chết không ca ngợi Đức Chúa Trời (5)

   • Đức Chúa Trời nghe lời cầu ơn (9)

 • 7

  • Đức Giê-hô-va là Đấng Phán Xét công chính

   • “Đức Giê-hô-va ôi, xin xét đoán con” (8)

 • 8

  • Vinh quang của Đức Chúa Trời và vị trí đáng trọng của con người

   • “Danh ngài thật cao cả!” (1, 9)

   • ‘Phàm nhân có là gì?’ (4)

   • Con người được ban sự huy hoàng (5)

 • 9

  • Rao những việc kỳ diệu của Đức Chúa Trời

   • Đức Giê-hô-va, nơi trú náu an toàn (9)

   • Biết danh ngài là tin cậy nơi ngài (10)

 • 10

  • Đức Giê-hô-va, đấng giúp người cô thế

   • Kẻ ác nói: “Chẳng có Đức Chúa Trời” (4)

   • Người cô thế trông vào Đức Giê-hô-va (14)

   • “Đức Giê-hô-va là Vua muôn đời” (16)

 • 11

  • Náu thân nơi Đức Giê-hô-va

   • “Đức Giê-hô-va ngự nơi đền thánh” (4)

   • Đức Chúa Trời ghét kẻ yêu sự hung bạo (5)

 • 12

  • Đức Giê-hô-va trỗi dậy hành động

   • Lời phán của Đức Chúa Trời là thanh khiết (6)

 • 13

  • Trông mong ơn giải cứu của Đức Giê-hô-va

   • ‘Đức Giê-hô-va ôi, đến bao giờ?’ (1, 2)

   • Đức Giê-hô-va ban thưởng dồi dào (6)

 • 14

  • Miêu tả kẻ ngu dại

   • “Chẳng có Đức Giê-hô-va” (1)

   • “Chẳng ai làm lành” (3)

 • 15

  • Ai được làm khách trong lều Đức Giê-hô-va?

   • Người ấy nói sự thật từ trong lòng (2)

   • Người ấy không vu khống ai (3)

   • Người ấy giữ lời hứa dù chịu thiệt (4)

 • 16

  • Đức Giê-hô-va, Nguồn phước lành

   • ‘Đức Giê-hô-va là phần chia của con’ (5)

   • ‘Ban đêm, tư tưởng răn bảo con’ (7)

   •  ‘Đức Giê-hô-va bên tay hữu con’ (8)

   • “Ngài sẽ không bỏ mặc con trong mồ” (10)

 • 17

  • Bài cầu nguyện xin được che chở

   • ‘Ngài dò tấm lòng con’ (3)

   • “Dưới bóng cánh ngài” (8)

 • 18

  • Ngợi khen Đức Chúa Trời vì được giải cứu

   • ‘Đức Giê-hô-va là vách đá con’ (2)

   • Đức Giê-hô-va thành tín với người thành tín (25)

   • Đường lối Đức Chúa Trời là hoàn hảo (30)

   • “Nhờ ngài khiêm nhường, con nên cao trọng” (35)

 • 19

  • Sự sáng tạo và luật pháp của Đức Chúa Trời làm chứng

   • “Các tầng trời rao vinh quang Đức Chúa Trời” (1)

   • Luật pháp hoàn hảo của Đức Chúa Trời phục hồi sức sống (7)

   • “Tội con không biết” (12)

 • 20

  • Giải cứu vị vua được Đức Chúa Trời xức dầu

   • Người ta cậy chiến xa và chiến mã, ‘nhưng chúng tôi kêu cầu danh Đức Giê-hô-va’ (7)

 • 21

  • Ân phước của vị vua tin cậy Đức Giê-hô-va

   • Vua được trường thọ (4)

   • Kẻ thù của Đức Chúa Trời sẽ bị đánh bại (8-12)

 • 22

  • Kêu than chuyển thành ngợi khen

   • “Đức Chúa Trời của con ơi, sao ngài lìa bỏ con?” (1)

   • “Các áo của con, chúng đem chia nhau” (18)

   • Ngợi khen Đức Chúa Trời giữa hội chúng (22, 25)

   • Cả đất sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời (27)

 • 23

  • “Đức Giê-hô-va là Đấng Chăn Giữ của tôi”

   • “Tôi sẽ chẳng thiếu chi” (1)

   • “Ngài khiến tôi lại sức” (3)

   • “Ly con ngài rót đầy” (5)

 • 24

  • Vua vinh hiển ngự vào các cổng

   • ‘Trái đất thuộc về Đức Giê-hô-va’ (1)

 • 25

  • Bài cầu nguyện xin sự hướng dẫn và tha thứ

   • “Xin chỉ dạy con lối ngài” (4)

   • “Tình bạn thiết với Đức Giê-hô-va” (14)

   • ‘Xin tha hết tội lỗi con’ (18)

 • 26

  • Bước theo sự trọn thành

   • “Lạy Đức Giê-hô-va, xin ngài dò xét” (2)

   • Tránh mối giao du xấu (4, 5)

   • ‘Con sẽ bước đi quanh bàn thờ Đức Chúa Trời’ (6)

 • 27

  • Đức Giê-hô-va, thành lũy của cuộc đời tôi

   • Quý trọng đền của Đức Chúa Trời (4)

   • Đức Giê-hô-va quan tâm, dù cha mẹ ruồng bỏ (10)

   • “Hãy trông cậy Đức Giê-hô-va” (14)

 • 28

  • Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của người viết Thi thiên

   • “Đức Giê-hô-va là sức mạnh tôi, là tấm khiên tôi” (7)

 • 29

  • Tiếng oai hùng của Đức Giê-hô-va

   • Thờ phượng trong trang phục thánh (2)

   • “Đức Chúa Trời vinh hiển cất tiếng sấm rền” (3)

   • Đức Giê-hô-va ban sức mạnh cho dân ngài (11)

 • 30

  • Nỗi đau biến thành niềm hoan hỉ

   • Ơn Đức Chúa Trời, ta hưởng cả đời (5)

 • 31

  • Náu thân nơi Đức Giê-hô-va

   • “Xin phó thác sự sống con nơi tay ngài” (5)

   • “Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chân thật” (5)

   • Lòng tốt lớn lao của Đức Chúa Trời (19)

 • 32

  • Hạnh phúc cho người được tha thứ

   • “Con đã xưng tội với ngài” (5)

   • Đức Chúa Trời ban sự thông hiểu (8)

 •   33

  • Ngợi khen Đấng Tạo Hóa

   • “Hãy hát cho ngài một bài ca mới” (3)

   • Bởi lời và hơi thở của Đức Giê-hô-va mà có muôn vật (6)

   • Hạnh phúc thay nước của Đức Giê-hô-va! (12)

   • Mắt Đức Giê-hô-va luôn dõi theo (18)

 • 34

  • Đức Giê-hô-va giải thoát tôi tớ ngài

   • “Hãy đồng thanh tôn cao danh ngài” (3)

   • Thiên sứ của Đức Giê-hô-va che chở (7)

   • “Hãy nếm thử và nghiệm thấy Đức Giê-hô-va tốt thay!” (8)

   • ‘Dẫu một cái xương cũng không bị gãy’ (20)

 • 35

  • Bài cầu nguyện xin được giải cứu khỏi kẻ thù

   • Kẻ thù sẽ bị đuổi đi (5)

   • Ngợi khen Đức Chúa Trời giữa các đoàn dân đông (18)

   • Bị ghét vô cớ (19)

 • 36

  • Lòng yêu thương thành tín quý báu của Đức Chúa Trời

   • Kẻ ác không kính sợ Đức Chúa Trời (1)

   • Đức Chúa Trời, nguồn sự sống (9)

   • “Thấy ánh sáng nhờ ánh sáng ngài” (9)

 • 37

  • Ai tin cậy Đức Giê-hô-va sẽ thành công

   • Đừng nên bực tức vì kẻ dữ (1)

   • “Hãy hoan hỉ nơi Đức Giê-hô-va” (4)

   • “Hãy phó thác đường mình cho Đức Giê-hô-va” (5)

   • “Người khiêm hòa sẽ được hưởng trái đất” (11)

   • Người công chính sẽ không phải ăn xin (25)

   • Người công chính sẽ sống trên đất mãi mãi (29)

 • 38

  • Bài cầu nguyện của người ăn năn đang đau đớn

   • “Ưu phiền, vô cùng chán nản” (6)

   • Đức Giê-hô-va nghe người trông đợi ngài (15)

   • ‘Con bị tội lỗi dằn vặt’ (18)

 • 39

  • Cuộc đời ngắn ngủi

   • Phàm nhân chỉ là hơi thở (5, 11)

   • ‘Xin đừng lờ đi lệ sầu’ (12)

 • 40

  • Cảm tạ Đức Chúa Trời, đấng không ai sánh kịp

   • Công việc của Đức Chúa Trời nhiều quá không sao kể xiết (5)

   • Vật tế lễ không phải là điều quan trọng nhất với Đức Chúa Trời (6)

   • “Làm theo ý muốn ngài là niềm vui của con” (8)

 • 41

  • Bài cầu nguyện trên giường bệnh

   • Đức Chúa Trời nâng đỡ người bệnh (3)

   • Bị bạn thân phản bội (9)

 • 42

  • Ca ngợi Đức Chúa Trời là Đấng Giải Cứu Vĩ Đại

   • Khát khao Đức Chúa Trời như nai khát nước (1, 2)

   • “Tâm hồn ta hỡi, sao lại tuyệt vọng?” (5, 11)

   • “Hãy trông đợi Đức Chúa Trời” (5, 11)

 • 43

  • Là Đấng Phán Xét, Đức Chúa Trời giải thoát

   • “Xin ban ánh sáng và chân lý ngài” (3)

   • “Tâm hồn ta hỡi, sao lại tuyệt vọng?” (5)

   • “Hãy trông đợi Đức Chúa Trời” (5)

 • 44

  • Bài cầu nguyện xin giúp đỡ

   • ‘Chính ngài giải cứu chúng con’ (7)

   • “Như cừu đem đi làm thịt” (22)

   • “Xin trỗi dậy giúp đỡ chúng con!” (26)

 • 45

  • Lễ cưới của vị vua được xức dầu

   • Nói năng tao nhã (2)

   • “Muôn đời bất tận, Đức Chúa Trời là ngôi của ngài” (6)

   • Vua sủng ái cô dâu vì nhan sắc (11)

   • Các con trai làm quan trên khắp trái đất (16)

 • 46

  • ‘Đức Chúa Trời là nơi trú náu của chúng ta’

   •  Công việc đáng kinh ngạc của Đức Chúa Trời (8)

   • Đức Chúa Trời dẹp chiến tranh trên khắp đất (9)

 • 47

  • Đức Chúa Trời là Vua trên cả địa cầu

   • ‘Đức Giê-hô-va đáng kính sợ thay!’ (2)

   • Hãy hát chúc tụng Đức Chúa Trời (6, 7)

 • 48

  • Si-ôn, thành của Vua Vĩ Đại

   • Niềm vui của cả đất (2)

   • Xem kỹ thành và các tháp (11-13)

 • 49

  • Cậy vào của cải là dại dột

   • Chẳng ai chuộc được người khác (7, 8)

   • Đức Chúa Trời chuộc khỏi mồ mả (15)

   • Của cải không thể cứu khỏi cái chết (16, 17)

 • 50

  • Đức Chúa Trời phân xử giữa người trung thành và kẻ gian ác

   • Giao ước Đức Chúa Trời được lập qua vật tế lễ (5)

   • “Đức Chúa Trời chính là Đấng Phán Xét” (6)

   • Mọi loài thú thuộc về Đức Chúa Trời (10, 11)

   • Đức Chúa Trời vạch trần kẻ gian ác (16-21)

 • 51

  • Bài cầu nguyện của người ăn năn

   • Có tội từ khi được thụ thai (5)

   • “Xin tẩy tội con” (7)

   • “Xin tạo nơi con tấm lòng trong sạch” (10)

   • Tấm lòng giày vò làm đẹp lòng Đức Chúa Trời (17)

 • 52

  • Tin cậy lòng yêu thương thành tín của Đức Chúa Trời

   • Cảnh báo những kẻ khoe khoang việc dữ (1-5)

   • Những kẻ bất kính tin cậy tiền của (7)

 • 53

  • Miêu tả kẻ ngu dại

   • “Chẳng có Đức Giê-hô-va” (1)

   • “Chẳng ai làm lành” (3)

 • 54

  • Bài cầu nguyện xin giúp đỡ khi ở giữa kẻ thù

   • “Đức Chúa Trời là đấng giúp tôi” (4)

 • 55

  • Bài cầu nguyện khi bị bạn phản bội

   • Bị bạn thân khích bác (12-14)

   • “Hãy trút gánh nặng cho Đức Giê-hô-va” (22)

 • 56

  • Bài cầu nguyện khi bị hành hại

   • “Nơi Đức Chúa Trời, tôi đặt lòng tin” (4)

   • ‘Lệ con được chứa trong bầu da ngài’ (8)

   • “Phàm nhân làm chi tôi được?” (4, 11)

 • 57

  • Lời cầu ơn

   • Trú náu dưới cánh Đức Chúa Trời (1)

   • Kẻ thù sa vào chính bẫy chúng (6)

 • 58

  • Có Đức Chúa Trời phán xét trái đất

   • Cầu xin kẻ ác bị trừng phạt (6-8)

 • 59

  • Đức Chúa Trời, tấm khiên và nơi trú náu

   • “Xin đừng thương xót kẻ phản bội” (5)

   • “Con sẽ hát về sức mạnh ngài” (16)

 • 60

  • Đức Chúa Trời bắt kẻ thù quy phục

   • Sự giải cứu đến từ loài người là hư ảo (11)

   • “Nhờ Đức Chúa Trời, chúng ta được sức” (12)

 • 61

  • Đức Chúa Trời, ngọn tháp kiên cố chở che trước quân thù

   • “Con sẽ là khách trong lều ngài” (4)

 • 62

  • Sự giải cứu thật đến từ Đức Chúa Trời

   • ‘Tôi yên lặng đợi Đức Chúa Trời’ (1, 5)

   • ‘Trước mặt Đức Chúa Trời, hãy trút đổ lòng mình’ (8)

   • Phàm nhân chỉ là hơi thở (9)

   • Đừng tin cậy vào của cải (10)

 • 63

  • Khát khao Đức Chúa Trời

   • “Tình yêu thương thành tín của ngài quý hơn sự sống” (3)

   • “No thỏa phần tốt nhất” (5)

   • Suy ngẫm về Đức Chúa Trời trọn đêm (6)

   •  ‘Tâm hồn con bám víu vào Đức Chúa Trời’ (8)

 • 64

  • Được che chở khỏi cuộc tấn công ngầm

   • ‘Đức Chúa Trời sẽ bắn tên vào chúng’ (7)

 • 65

  • Đức Chúa Trời chăm nom trái đất

   • “Đấng Nghe Lời Cầu Nguyện” (2)

   • “Hạnh phúc cho người ngài chọn” (4)

   • Vô vàn phước lành của Đức Chúa Trời (11)

 • 66

  • Công việc đáng sợ của Đức Chúa Trời

   • “Hãy đến xem công việc của Đức Chúa Trời” (5)

   • “Con sẽ làm trọn những lời hứa nguyện với ngài” (13)

   • Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện (18-20)

 • 67

  • Đầu cùng đất sẽ kính sợ Đức Chúa Trời

   • Mọi người sẽ nghe về đường lối Đức Chúa Trời (2)

   • ‘Nguyện muôn dân ca tụng Đức Chúa Trời’ (3, 5)

   • “Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta” (6, 7)

 • 68

  • ‘Nguyện quân thù Đức Chúa Trời tản mác’

   • “Cha trẻ mồ côi” (5)

   • Đức Chúa Trời cho người đơn côi nhà ở (6)

   • Những người nữ loan tin mừng (11)

   • Món quà là những con người (18)

   • ‘Đức Giê-hô-va hằng ngày mang gánh nặng chúng ta’ (19)

 • 69

  • Bài cầu nguyện xin giải thoát

   • “Lòng sốt sắng dành cho nhà ngài tiêu nuốt con” (9)

   • ‘Xin mau đáp lời con’ (17)

   • “Chúng cho giấm chua” (21)

 • 70

  • Xin sự giúp đỡ cấp bách

   • “Xin mau ra tay vì con” (5)

 • 71

  • Lòng tin chắc của người cao niên

   • Tin cậy Đức Chúa Trời từ trẻ (5)

   • “Khi sức suy yếu” (9)

   • ‘Đức Chúa Trời đã dạy con từ thuở còn trẻ’ (17)

 • 72

  • Triều đại bình an của vua mà Đức Chúa Trời chọn

   • “Người công chính sẽ đâm chồi nảy lộc” (7)

   • Cai trị từ biển này đến biển kia (8)

   • Cứu khỏi sự hung bạo (14)

   • Thóc lúa dồi dào trên đất (16)

   • Danh Đức Chúa Trời được chúc tụng mãi mãi (19)

 • 73

  • Một người tin kính có lại quan điểm đúng

   • ‘Chân tôi gần chệch lối’ (2)

   • “Suốt ngày tôi chịu khốn khổ” (14)

   • ‘Cho đến khi vào nơi thánh của Đức Chúa Trời’ (17)

   • Kẻ ác ở nơi trơn trượt (18)

   • Thật tốt khi được đến gần Đức Chúa Trời (28)

 • 74

  • Bài cầu nguyện xin Đức Chúa Trời nhớ dân ngài

   • Nhắc lại bao cuộc giải cứu của Đức Chúa Trời (12-17)

   • “Xin nhớ kẻ thù đã khích bác ngài” (18)

 • 75

  • Đức Chúa Trời phán xét công bằng

   • Kẻ ác phải uống chén của Đức Giê-hô-va (8)

 • 76

  • Đức Chúa Trời chiến thắng kẻ thù của Si-ôn

   • Đức Chúa Trời cứu người khiêm hòa (9)

   • Kẻ thù kiêu ngạo bị hạ xuống (12)

 • 77

  • Bài cầu nguyện trong lúc khốn khổ

   • Suy ngẫm công việc của Đức Chúa Trời (11, 12)

   • ‘Lạy Đức Chúa Trời, ai vĩ đại như ngài?’ (13)

 • 78

  • Đức Chúa Trời chăm sóc; Y-sơ-ra-ên thiếu đức tin

   • Thuật cho thế hệ sau (2-8)

   • “Họ không đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời” (22)

   • “Thóc lúa từ trời” (24)

   •  ‘Họ làm Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên đau buồn’ (41)

   • Từ Ai Cập đến Đất Hứa (43-55)

   • ‘Họ không ngừng thách thức Đức Chúa Trời’ (56)

 • 79

  • Bài cầu nguyện khi các nước xâm chiếm xứ của dân Đức Chúa Trời

   • ‘Chúng con là thứ để sỉ nhục’ (4)

   • ‘Xin hãy giúp đỡ vì cớ danh ngài’ (9)

   • ‘Xin báo trả láng giềng gấp bảy lần’ (12)

 • 80

  • Tìm cầu Đấng Chăn Giữ của Y-sơ-ra-ên để được khôi phục

   • “Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy khôi phục chúng con” (3)

   • Y-sơ-ra-ên là cây nho của Đức Chúa Trời (8-15)

 • 81

  • Lời kêu gọi vâng lời

   • Đừng thờ phượng thần ngoại (9)

   • “Ước chi dân ta đã chịu lắng nghe” (13)

 • 82

  • Lời kêu gọi phải xét xử công bằng

   • Đức Chúa Trời phán xét giữa “các thần” (1)

   • “Hãy xét cho người thấp hèn” (3)

   • “Các ngươi là thần” (6)

 • 83

  • Bài cầu nguyện khi đối mặt với kẻ thù

   • “Lạy Đức Chúa Trời, xin đừng lặng im” (1)

   • Kẻ thù như bụi gai cuộn xoáy (13)

   • Danh của Đức Chúa Trời là Giê-hô-va (18)

 • 84

  • Khát khao lều thánh vĩ đại của Đức Chúa Trời

   • Người Lê-vi mong mỏi được như con chim (3)

   • “Một ngày trong các sân ngài” (10)

   • “Đức Chúa Trời là vầng dương và tấm khiên” (11)

 • 85

  • Bài cầu nguyện xin được khôi phục

   • Đức Chúa Trời rao sự bình an cho người trung thành (8)

   • Tình yêu thương thành tín và sự trung tín hội ngộ (10)

 • 86

  • Không thần nào giống Đức Giê-hô-va

   • Đức Giê-hô-va sẵn lòng thứ tha (5)

   • Muôn nước sẽ thờ phượng Đức Giê-hô-va (9)

   • “Xin chỉ dẫn đường lối ngài cho con” (11)

   • “Xin khiến lòng con trọn vẹn” (11)

 • 87

  • Si-ôn, thành của Đức Chúa Trời

   • Những người sinh tại Si-ôn (4-6)

 • 88

  • Bài cầu nguyện xin cứu khỏi cái chết

   • ‘Mạng sống con cận kề bờ vực mồ mả’ (3)

   • ‘Mỗi sáng con cầu nguyện với ngài’ (13)

 • 89

  • Hát về tình yêu thương thành tín của Đức Giê-hô-va

   • Giao ước với Đa-vít (3)

   • Dòng dõi Đa-vít sẽ còn đến mãi mãi (4)

   • Người được Đức Chúa Trời xức dầu gọi ngài là “Cha” (26)

   • Giao ước với Đa-vít vững chắc (34-37)

   • Con người không thể tránh khỏi mồ mả (48)

 • 90

  • Đức Chúa Trời có muôn đời, con người sống ngắn ngủi

   • Một ngàn năm tựa hôm qua (4)

   • Con người chỉ được 70-80 tuổi (10)

   • “Xin dạy chúng con biết đếm chuỗi ngày đời mình” (12)

 • 91

  • Được che chở trong nơi kín đáo của Đức Chúa Trời

   • Được giải thoát khỏi kẻ bắt chim (3)

   • Náu thân dưới cánh của Đức Chúa Trời (4)

   • An toàn dù hàng ngàn kẻ ngã cạnh mình (7)

   • Thiên sứ được lệnh gìn giữ anh em (11)

 • 92

  • Đức Giê-hô-va mãi được tôn cao

   • Các công việc vĩ đại và tư tưởng thâm sâu của ngài (5)

   • “Người công chính sẽ tươi tốt như cây” (12)

   • Người cao niên sẽ vẫn khỏe mạnh (14)

 •   93

  • Quyền cai trị oai hùng của Đức Giê-hô-va

   • “Đức Giê-hô-va đã trở thành Vua!” (1)

   • ‘Lời nhắc nhở của ngài đáng tin cậy’ (5)

 • 94

  • Bài cầu nguyện xin Đức Chúa Trời báo thù

   • “Cho đến chừng nào kẻ ác còn được hả hê?” (3)

   • Sự sửa trị của Gia mang lại hạnh phúc (12)

   • Đức Chúa Trời sẽ không lìa dân ngài (14)

   • “Nhân danh luật pháp mưu toan gây hại” (20)

 • 95

  • Sự thờ phượng chân chính đi đôi với sự vâng lời

   • “Ngày nay, ước gì anh em nghe tiếng ngài” (7)

   • “Chớ cứng lòng” (8)

   • “Chúng sẽ không được vào sự nghỉ ngơi của ta” (11)

 • 96

  • “Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới”

   • Đức Giê-hô-va đáng ngợi khen hơn cả (4)

   • Các thần của muôn dân là vô dụng (5)

   • Thờ phượng trong trang phục thánh (9)

 • 97

  • Đức Giê-hô-va được tôn cao hơn các thần

   • “Đức Giê-hô-va đã trở thành Vua!” (1)

   • Yêu thương Đức Giê-hô-va, ghét điều xấu (10)

   • Ánh sáng cho người công chính (11)

 • 98

  • Đức Giê-hô-va, Đấng Giải Cứu và Đấng Phán Xét công chính

   • Ơn giải cứu của Đức Giê-hô-va được tỏ ra (2, 3)

 • 99

  • Đức Giê-hô-va, Vua thánh

   • Ngài ngự trên ngai phía trên các chê-rúp (1)

   • Ngài là Đức Chúa Trời tha thứ và trừng phạt (8)

 • 100

  • Cảm tạ Đấng Tạo Hóa

   • “Hãy vui mừng hầu việc Đức Giê-hô-va” (2)

   • ‘Đấng dựng nên chúng ta là Đức Chúa Trời’ (3)

 • 101

  • Vị vua ăn ở trọn thành

   • ‘Con sẽ không dung túng sự cao ngạo’ (5)

   • “Con để mắt đến những người trung tín” (6)

 • 102

  • Bài cầu nguyện của người bị hà hiếp, trong lúc tuyệt vọng

   • “Con như chim đơn độc” (7)

   • “Chuỗi ngày đời con như bóng chiều tà” (11)

   • “Đức Giê-hô-va sẽ xây lại Si-ôn” (16)

   • Đức Giê-hô-va còn mãi mãi (26, 27)

 • 103

  • “Hỡi tâm hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!”

   • Đức Chúa Trời đem tội lỗi chúng ta đi xa (12)

   • Đức Chúa Trời thương xót như một người cha (13)

   • Đức Chúa Trời nhớ rằng chúng ta là bụi đất (14)

   • Ngôi và vương quyền của Đức Giê-hô-va (19)

   • Thiên sứ thi hành lời Đức Chúa Trời (20)

 • 104

  • Chúc tụng Đức Chúa Trời về các kỳ công sáng tạo

   • Trái đất sẽ còn đến muôn đời (5)

   • Rượu và bánh cho phàm nhân (15)

   • “Các công việc ngài nhiều thay!” (24)

   • ‘Khi sinh khí bị cất đi, chúng chết’ (29)

 • 105

  • Việc làm trung tín của Đức Giê-hô-va dành cho dân ngài

   • Đức Chúa Trời nhớ giao ước của ngài (8-10)

   • “Chớ động đến những người được xức dầu của ta” (15)

   • Đức Chúa Trời dùng Giô-sép, người bị bán làm nô lệ (17-22)

   • Các phép lạ của Đức Chúa Trời ở Ai Cập (23-36)

   •  Dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập (37-39)

   • Đức Chúa Trời nhớ lời hứa với Áp-ra-ham (42)

 • 106

  • Dân Y-sơ-ra-ên thiếu lòng quý trọng

   • Họ chóng quên việc Đức Chúa Trời đã làm (13)

   • Họ đánh đổi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời lấy tượng con bò (19, 20)

   • Họ chẳng tin lời hứa của Đức Chúa Trời (24)

   • Họ tham gia thờ phượng Ba-anh (28)

   • Họ tế con cái cho các quỷ (37)

 • 107

  • Cảm tạ Đức Chúa Trời về bao việc diệu kỳ của ngài

   • Ngài dẫn dắt họ trên con đường đúng (7)

   • Ngài cho người khát và người đói được thỏa thuê (9)

   • Ngài đem họ ra khỏi cảnh tối tăm (14)

   • Ngài ban lời ngài để chữa lành họ (20)

   • Ngài che chở người nghèo khỏi cảnh hà hiếp (41)

 • 108

  • Bài cầu nguyện xin chiến thắng kẻ thù

   • Sự giải cứu đến từ loài người là hư ảo (12)

   • “Nhờ Đức Chúa Trời, chúng ta được sức” (13)

 • 109

  • Bài cầu nguyện của người khốn khổ

   • ‘Nguyện người khác lấy chức của hắn’ (8)

   • Đức Chúa Trời đứng bên người khốn cùng (31)

 • 110

  • Vua và thầy tế lễ theo cách của Mên-chi-xê-đéc

   • ‘Hãy cai trị giữa quân thù con’ (2)

   • Những thanh niên tình nguyện tựa bao giọt sương (3)

 • 111

  • Ca ngợi Đức Giê-hô-va về công việc vĩ đại của ngài

   • Danh Đức Chúa Trời là thánh và đáng kính sợ (9)

   • Kính sợ Đức Giê-hô-va là sự khôn ngoan (10)

 • 112

  • Người công chính kính sợ Đức Giê-hô-va

   • Ai rộng rãi cho mượn sẽ gặp lành (5)

   • “Ai công chính sẽ mãi được nhớ đến” (6)

   • Ai rộng rãi thì cho người nghèo (9)

 • 113

  • Đấng ngự trên cao nâng người thấp hèn lên

   • Danh Đức Giê-hô-va được chúc tụng mãi mãi (2)

   • Đức Chúa Trời hạ mình xuống (6)

 • 114

  • Cuộc giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi Ai Cập

   • Biển chạy trốn (5)

   • Núi nhảy dựng như cừu đực (6)

   • Đá lửa biến ra suối (8)

 • 115

  • Sự vinh hiển chỉ dành cho Đức Chúa Trời

   • Tượng thần vô tri vô giác (4-8)

   • Trái đất được ban cho loài người (16)

   • “Người chết không ngợi khen Gia” (17)

 • 116

  • Bài hát thể hiện lòng biết ơn

   • “Tôi sẽ lấy gì đền đáp Đức Giê-hô-va?” (12)

   • “Tôi sẽ cầm lấy chén sự giải cứu” (13)

   • “Tôi sẽ làm trọn lời hứa nguyện với Đức Giê-hô-va” (14, 18)

   • Cái chết của người trung thành thật đắt giá (15)

 • 117

  • Lời kêu gọi mọi nước hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va

   • Tình yêu thương thành tín của Đức Chúa Trời thật bao la (2)

 • 118

  • Cảm tạ Đức Giê-hô-va về chiến thắng

   • ‘Tôi kêu cầu Gia, ngài bèn đáp lời’ (5)

   • “Đức Giê-hô-va đứng về phía tôi” (6, 7)

   • Hòn đá bị loại bỏ sẽ thành đá chốt nơi góc nhà (22)

   • “Người nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến” (26)

 •  119

  • Lòng quý trọng đối với lời quý giá của Đức Chúa Trời

   • ‘Làm sao người trẻ giữ cho lối mình trong sạch?’ (9)

   • “Con chuộng các lời nhắc nhở của ngài” (24)

   • “Con trông đợi lời ngài” (74, 81, 114)

   • “Con yêu luật pháp ngài biết dường nào!” (97)

   • “Con thông hiểu hơn tất cả các thầy dạy con” (99)

   • “Lời ngài là ngọn đèn cho chân con” (105)

   • “Toàn bộ lời ngài là chân thật” (160)

   • Ai yêu luật pháp Đức Chúa Trời được bình an (165)

 • 120

  • Người ngoại kiều mong mỏi hòa bình

   • ‘Xin giải thoát con khỏi lưỡi gian dối’ (2)

   • “Tôi chuộng hòa bình” (7)

 • 121

  • Đức Giê-hô-va gìn giữ dân ngài

   • “Nguồn giúp đỡ tôi đến từ Đức Giê-hô-va” (2)

   • Đức Giê-hô-va không bao giờ ngủ (3, 4)

 • 122

  • Bài cầu nguyện xin sự bình an cho Giê-ru-sa-lem

   • Niềm vui khi đến nhà Đức Giê-hô-va (1)

   • Cái thành gắn kết nên một (3)

 • 123

  • Hướng về Đức Giê-hô-va để được ban ơn

   • ‘Như các tôi tớ, chúng ta hướng về Đức Giê-hô-va’ (2)

   • “Chúng con hứng chịu quá đủ sự khinh khi” (3)

 • 124

  • “Nếu như Đức Giê-hô-va không ở cùng ta”

   • Thoát khỏi cái bẫy bị gãy hỏng (7)

   • ‘Danh Đức Giê-hô-va là nguồn giúp đỡ ta’ (8)

 • 125

  • Đức Giê-hô-va che chở dân ngài

   • “Tựa núi bao bọc Giê-ru-sa-lem” (2)

   • “Nguyện Y-sơ-ra-ên được bình an” (5)

 • 126

  • Sự khôi phục đầy vui mừng của Si-ôn

   • “Đức Giê-hô-va làm điều vĩ đại” (3)

   • Khóc nức nở biến thành mừng rỡ (5, 6)

 • 127

  • Không có Đức Chúa Trời, mọi việc đều vô ích

   • “Nếu Đức Giê-hô-va không xây nhà” (1)

   • Con cái, phần thưởng từ Đức Chúa Trời (3)

 • 128

  • Hạnh phúc khi kính sợ Đức Giê-hô-va

   • Người vợ như cây nho trĩu quả (3)

   • ‘Nguyện anh em được thấy Giê-ru-sa-lem hưng thịnh’ (5)

 • 129

  • Bị tấn công nhưng không bị đánh bại

   • Những kẻ căm ghét Si-ôn phải xấu hổ (5)

 • 130

  • “Từ chốn sâu thẳm con kêu cầu ngài”

   • “Nếu ngài để ý lầm lỗi” (3)

   • Nơi Đức Giê-hô-va có ơn tha thứ thật sự (4)

   • “Tôi tha thiết trông đợi Đức Giê-hô-va” (6)

 • 131

  • Mãn nguyện như trẻ dứt sữa

   • Chẳng mơ việc quá lớn lao (1)

 • 132

  • Đa-vít và Si-ôn được chọn

   • “Xin đừng khước từ người được xức dầu của ngài” (10)

   • Thầy tế lễ Si-ôn mặc ơn giải cứu (16)

 • 133

  • Chung sống thuận hòa

   • Như dầu trên đầu A-rôn (2)

   • Như sương móc Hẹt-môn (3)

 • 134

  • Chúc tụng Đức Giê-hô-va ban đêm

   • “Hãy giơ tay trong sự thánh khiết” (2)

 • 135

  • Ngợi khen Gia vì sự vĩ đại ngài

   • Dấu lạ và phép lạ nghịch lại Ai Cập (8, 9)

   • “Danh của ngài còn đến mãi mãi” (13)

   • Tượng thần vô tri vô giác (15-18)

 •  136

  • Lòng yêu thương thành tín của Đức Giê-hô-va còn đến mãi mãi

   • Trời và đất được dựng nên cách khéo léo (5, 6)

   • Pha-ra-ôn chết trong Biển Đỏ (15)

   • Đức Chúa Trời nhớ đến người khốn khổ (23)

   • Thức ăn cho mọi sinh vật (25)

 • 137

  • Bên các sông Ba-by-lôn

   • Không hát bài nào về Si-ôn (3, 4)

   • Ba-by-lôn sắp bị diệt (8)

 • 138

  • Dù cao trọng, Đức Chúa Trời vẫn quan tâm

   • ‘Ngài đáp lời con cầu nguyện’ (3)

   • ‘Giữa bao gian nguy, ngài sẽ giải cứu con’ (7)

 • 139

  • Đức Chúa Trời biết rõ tôi tớ ngài

   • Không trốn được thần khí Đức Chúa Trời (7)

   • “Con được tạo nên cách diệu kỳ” (14)

   • “Ngài đã thấy khi con mới là phôi thai” (16)

   • ‘Xin dẫn dắt con trong đường vĩnh cửu’ (24)

 • 140

  • Đức Giê-hô-va, Đấng Giải Cứu mạnh mẽ

   • Quân độc ác như loài rắn (3)

   • Bọn hung tàn sẽ bị diệt (11)

 • 141

  • Bài cầu nguyện xin được che chở

   • “Nguyện lời cầu nguyện của con như hương” (2)

   • Lời khiển trách của người công chính như dầu (5)

   • Kẻ ác sẽ sa lưới chính mình (10)

 • 142

  • Bài cầu nguyện xin được cứu khỏi bọn hành hại

   • “Không nơi nào để con trốn được” (4)

   • ‘Ngài là tất cả của con’ (5)

 • 143

  • Khát khao Đức Chúa Trời như đất hạn

   • ‘Con ngẫm nghĩ công việc ngài’ (5)

   • “Xin hãy dạy con làm theo ý ngài” (10)

   • ‘Nguyện thần khí tốt lành của ngài dẫn con’ (10)

 • 144

  • Bài cầu nguyện xin chiến thắng

   • “Phàm nhân là chi?” (3)

   • ‘Nguyện kẻ thù bị phân tán’ (6)

   • Hạnh phúc thay dân của Đức Giê-hô-va! (15)

 • 145

  • Ngợi khen Đức Chúa Trời, Vua vĩ đại

   • ‘Con rao truyền sự vĩ đại của Đức Chúa Trời’ (6)

   • “Đức Giê-hô-va đối xử tốt với muôn loài” (9)

   • “Những người trung thành của ngài sẽ chúc tụng ngài” (10)

   • Vương quyền vĩnh cửu của Đức Chúa Trời (13)

   • Tay Đức Chúa Trời thỏa mãn muôn loài (16)

 • 146

  • Tin cậy Đức Chúa Trời, thay vì người phàm

   • Khi một người chết, tư tưởng biến tan (4)

   • Đức Chúa Trời đỡ dậy người đang cong khom (8)

 • 147

  • Ngợi khen các việc đầy yêu thương và quyền năng của Đức Chúa Trời

   • Ngài chữa lành người có tấm lòng tan vỡ (3)

   • Ngài gọi tên riêng hết các vì tinh tú (4)

   • Ngài sai tuyết phủ như tấm lông cừu (16)

 • 148

  • Mọi tạo vật phải ngợi khen Đức Giê-hô-va

   • “Mọi thiên sứ ngài, hãy ngợi khen ngài!” (2)

   • ‘Mặt trời, mặt trăng, muôn vì sao sáng, hãy ngợi khen ngài!’ (3)

   • Người già lẫn người trẻ phải ngợi khen Đức Chúa Trời (12, 13)

 • 149

  • Bài hát ngợi khen chiến thắng của Đức Chúa Trời

   • Đức Chúa Trời hài lòng về dân ngài (4)

   • Vinh dự thuộc về những người trung thành của Đức Chúa Trời (9)

 • 150

  • Hết thảy vật chi thở hãy ngợi khen Gia!

   • Ha-lê-lu-gia! (1, 6)