Thi thiên 60:1-12

  • Đức Chúa Trời bắt kẻ thù quy phục

    • Sự giải cứu đến từ loài người là hư ảo (11)

    • “Nhờ Đức Chúa Trời, chúng ta được sức” (12)

Cho nhạc trưởng; điệu “Hoa huệ gợi nhớ”. Mịch-tâm.* Do Đa-vít sáng tác. Để giáo huấn. Khi ông đánh trận với quân A-ram-na-ha-ra-im và A-ram-xô-ba, khi Giô-áp trở về và giết 12.000 quân Ê-đôm trong thung lũng Muối.+ 60  Lạy Đức Chúa Trời, ngài đã bỏ chúng con, chọc thủng tuyến phòng thủ.+ Ngài đã nổi cơn giận, nhưng nay xin nhận lại chúng con!   Ngài khiến đất rung chuyển, làm nó phải nứt toác. Xin trám lại chỗ nứt, vì nó đang lung lay.   Ngài đã bắt dân mình chịu nghịch cảnh,Cho chúng con uống rượu làm chao đảo.+   Xin ra hiệu* cho người kính sợ ngàiĐể chạy trốn và lách mũi tên bay. (Sê-la)   Hầu người ngài yêu thương được giải thoát,Xin dùng tay hữu ngài để giải cứu chúng con, xin đáp lời chúng con.+   Đức Chúa Trời phán trong sự thánh khiết:* “Ta sẽ hoan hỉ, sẽ ban Si-chem làm phần thừa kế+Và sẽ phân chia thung lũng Su-cốt.+   Ga-la-át thuộc về ta, Ma-na-se cũng thế;+Ép-ra-im là mũ trận* bảo vệ đầu ta;Giu-đa là quyền trượng của ta.+   Mô-áp là chậu rửa của ta.+ Ê-đôm là nơi ta sẽ quăng dép.+ Trên Phi-li-tia, ta sẽ reo mừng chiến thắng”.+   Ai sẽ đưa con đến thành bị vây?* Ai sẽ dẫn con đến tận Ê-đôm?+ 10  Chẳng phải ngài sao, Đức Chúa Trời ôi, đấng đã từ bỏ chúng con,Là Đức Chúa Trời chúng con, đấng chẳng cùng đạo quân chúng con xuất trận nữa?+ 11  Xin giúp chúng con trong cơn khốn khổ,Vì sự giải cứu đến từ loài người chỉ là hư ảo.+ 12  Nhờ Đức Chúa Trời, chúng ta được sức;+Ngài sẽ giẫm đạp quân địch chúng ta.+

Chú thích

Cũng có thể là “Ngài đã ra hiệu”.
Cũng có thể là “trong nơi thánh khiết”.
Ds: “thành trì”.
Cũng có thể là “kiên cố”.