Thi thiên 147:1-20

  • Ngợi khen các việc đầy yêu thương và quyền năng của Đức Chúa Trời

    • Ngài chữa lành người có tấm lòng tan vỡ (3)

    • Ngài gọi tên riêng hết các vì tinh tú (4)

    • Ngài sai tuyết phủ như tấm lông cừu (16)

147  Hãy ngợi khen Gia!* Thật tốt thay khi hát chúc tụng* Đức Chúa Trời chúng ta;Thật vui thỏa và thích đáng khi ngợi khen ngài!+   Đức Giê-hô-va xây dựng Giê-ru-sa-lem,+Thu nhóm người bị tản mác của Y-sơ-ra-ên.+   Ngài chữa lành người có tấm lòng tan vỡ,Băng bó lại vết thương của họ.   Ngài đếm số các vì tinh tú,Gọi tên riêng hết các vì ấy.+   Chúa chúng ta vĩ đại, quyền năng lớn lao;+Sự hiểu biết của ngài vô hạn vô biên.+   Người khiêm hòa,+ Đức Giê-hô-va đỡ dậy;Nhưng kẻ ác, ngài ném xuống đất.   Hãy lấy lời tạ ơn hát cho Đức Giê-hô-va;Hãy họa với đàn hạc hát chúc tụng Đức Chúa Trời chúng ta,   Đấng kéo mây che bầu trời,Đấng ban mưa cho trái đất,+Đấng khiến núi mọc cỏ xanh.+   Ngài ban thức ăn cho các loài thú,+Cho đàn quạ con kêu lên đòi ăn.+ 10  Ngài không ưa thích sức mạnh của ngựa,+Cũng chẳng khâm phục chân khỏe của người.+ 11  Đức Giê-hô-va vui lòng về người biết kính sợ ngài,+Về người trông chờ lòng yêu thương thành tín ngài.+ 12  Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy tôn vinh Đức Giê-hô-va! Hỡi Si-ôn, hãy ngợi khen Đức Chúa Trời ngươi! 13  Ngài khiến thanh cài của cổng thành ngươi vững chắc,Ban phước cho con cái ở giữa ngươi. 14  Ngài ban bình an khắp bờ cõi ngươi,+Cho ngươi no thỏa lúa mì thượng hạng.+ 15  Ngài gửi lệnh xuống trái đất;Lời ngài nhanh chóng chạy đi. 16  Ngài sai tuyết phủ như tấm lông cừu,+Rải sương giá xuống khác nào rải tro.+ 17  Ngài ném hạt mưa đá như vụn bánh.+ Có ai chịu nổi cơn giá lạnh ngài?+ 18  Ngài ban lời mình, chúng liền tan đi. Ngài nổi gió lên,+ nước lại chảy ra. 19  Ngài truyền lời ngài cho Gia-cốp,Điều lệ và phán quyết cho Y-sơ-ra-ên.+ 20  Ngài không làm thế với nước nào khác;+Họ chẳng biết gì về phán quyết ngài. Hãy ngợi khen Gia!*+

Chú thích

Hay “Ha-lê-lu-gia!”. “Gia” là dạng viết tắt của danh Giê-hô-va.
Hay “trỗi nhạc lên cho”.
Hay “Ha-lê-lu-gia!”. “Gia” là dạng viết tắt của danh Giê-hô-va.