Thi thiên 72:1-20

 • Triều đại bình an của vua mà Đức Chúa Trời chọn

  • “Người công chính sẽ đâm chồi nảy lộc” (7)

  • Cai trị từ biển này đến biển kia (8)

  • Cứu khỏi sự hung bạo (14)

  • Thóc lúa dồi dào trên đất (16)

  • Danh Đức Chúa Trời được chúc tụng mãi mãi (19)

Về Sa-lô-môn. 72  Lạy Đức Chúa Trời, xin ban các phán quyết ngài cho vuaVà phú đức công chính ngài cho con trai vua.+   Nguyện người lấy sự công chính bênh vực dân ngàiVà dùng công lý bênh vực lớp người thấp hèn.+   Nguyện núi mang thái bình đến cho dân,Còn đồi đem sự công chính.   Nguyện người xét cho tầng lớp thấp hèn,Giải cứu con cái của người nghèo khó,Diệt trừ những kẻ lừa đảo cướp bóc.+   Bao lâu vầng dương tồn tại, bao lâu vầng trăng còn lại,Từ đời nọ qua đời kia, người ta sẽ kính sợ ngài.+   Người sẽ như mưa rơi trên đồng cỏ mới phát,Tựa cơn mưa rào tưới đẫm mặt đất.+   Trong triều đại vua, người công chính sẽ đâm chồi nảy lộc,+Bình an dư tràn,+ đến ngày vầng trăng không còn.   Người sẽ cai trị từ biển này đến biển kia,Và từ sông lớn* cho đến tận cùng trái đất.+   Dân vùng sa mạc sẽ quỳ lạy người,Còn quân thù nghịch sẽ liếm bụi đất.+ 10  Vua Ta-rê-si và vua các đảo sẽ đến triều cống;+Cả vua Sê-ba và vua Sa-bê cũng dâng lễ vật.+ 11  Mọi vua sẽ quỳ lạy người,Muôn nước sẽ hầu việc người. 12  Người sẽ giải thoát dân nghèo khi họ kêu cứu,Cả người thấp hèn lẫn kẻ không ai giúp đỡ. 13  Người sẽ rủ lòng thương kẻ thấp hèn và người nghèo túng,Ra tay cứu vớt sinh mạng của dân nghèo khó. 14  Người sẽ cứu* họ khỏi áp bức và hung bạo;Thật huyết của họ rất quý báu trong mắt người. 15  Nguyện người trường thọ và được dâng vàng Sê-ba.+ Nguyện lời cầu nguyện cho người chẳng dứt,Trọn ngày người được chúc phước. 16  Trên đất, thóc lúa sẽ nên dồi dào,+Đến nỗi phủ kín các đỉnh non cao. Hoa lợi dư tràn như ở Li-băng,+Dân thành sinh sôi như cỏ trên đất.+ 17  Nguyện danh thơm người còn đến mãi mãi,+Vầng dương còn lại bao lâu, danh người lưu truyền bấy lâu. Nguyện dân nhờ vua mà đạt ân phước cho mình,+Hết thảy các nước chúc tụng vua là hạnh phúc. 18  Đáng chúc tụng thay Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,+Là đấng duy nhất thực hiện những việc kỳ diệu!+ 19  Đáng chúc tụng mãi danh vinh hiển ngài!+ Nguyện vinh quang ngài tràn ngập khắp đất.+ A-men và A-men. 20  Kết thúc các bài cầu nguyện của Đa-vít con trai Giê-sê.+

Chú thích

Tức là sông Ơ-phơ-rát.
Hay “chuộc”.