Thi thiên 96:1-13

  • “Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới”

    • Đức Giê-hô-va đáng ngợi khen hơn cả (4)

    • Các thần của muôn dân là vô dụng (5)

    • Thờ phượng trong trang phục thánh (9)

96  Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới.+ Hãy hát cho Đức Giê-hô-va, hỡi cả trái đất!+   Hãy hát cho Đức Giê-hô-va, chúc tụng danh ngài. Ngày ngày hãy loan tin mừng về ơn giải cứu của ngài.+   Hãy rao vinh quang ngài giữa các nước,Công việc kỳ diệu ngài giữa mọi dân.+   Đức Giê-hô-va thật vĩ đại, đáng ngợi khen hơn cả. Ngài đáng kính đáng sợ hơn hết thảy các thần.   Các thần của muôn dân thảy đều vô dụng cả;+Còn Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên các tầng trời.+   Ở trước mặt ngài là sự uy nghi và huy hoàng;+Trong nơi thánh ngài có sức mạnh và sự tuyệt mỹ.+   Hãy dâng Đức Giê-hô-va điều thuộc về ngài, hỡi các gia tộc trong muôn dân;Hãy dâng Đức Giê-hô-va điều thuộc về ngài vì vinh quang và sức mạnh ngài.+   Hãy dâng Đức Giê-hô-va vinh quang thuộc về danh ngài;+Hãy mang lễ vật đến các sân ngài.   Trong trang phục thánh,* hãy thờ lạy Đức Giê-hô-va;Hỡi cả trái đất, hãy run rẩy trước ngài! 10  Hãy rao truyền giữa các nước: “Đức Giê-hô-va đã trở thành Vua!+ Trái đất được lập bền vững, chẳng thể nào bị chuyển lay. Ngài sẽ xét xử công bằng cho các dân”.+ 11  Tầng trời hãy mừng rỡ, trái đất hãy hân hoan;Biển cả cùng vạn vật trong đó hãy vui gầm vang tiếng;+ 12  Đồng nội và mọi vật trong đó hãy vui mừng.+ Bao cây cối rừng xanh hãy chung tiếng hò reo+ 13  Trước mặt Đức Giê-hô-va, vì ngài đang đến,*Đến đặng phán xét trái đất. Ngài sẽ lấy lẽ công chính xét xử thế gian,+Lấy lòng trung tín xét xử muôn dân.+

Chú thích

Cũng có thể là “Vì vẻ huy hoàng của sự thánh khiết ngài”.
Hay “đã đến”.