Thi thiên 43:1-5

  • Là Đấng Phán Xét, Đức Chúa Trời giải thoát

    • “Xin ban ánh sáng và chân lý ngài” (3)

    • “Tâm hồn ta hỡi, sao lại tuyệt vọng?” (5)

    • “Hãy trông đợi Đức Chúa Trời” (5)

43  Lạy Đức Chúa Trời, xin xét đoán con,+Biện hộ trong vụ kiện con+ với nước bất trung. Xin giải thoát con khỏi kẻ lừa gạt, bất chính;   Bởi ngài là Đức Chúa Trời của con, thành trì của con.+ Sao ngài nỡ ném con đi? Sao con phải bước buồn bã vì bị kẻ thù áp bức?+   Xin ban ánh sáng và chân lý ngài.+ Nguyện chúng hướng dẫn cho con;+Nguyện chúng dắt con đi đến núi thánh và lều thánh vĩ đại ngài.+   Bấy giờ con sẽ đến bàn thờ Đức Chúa Trời,+Đến cùng Đức Chúa Trời, nguồn vui khôn xiết của con. Con sẽ gảy đàn hạc ca ngợi ngài,+Lạy Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của con!   Tâm hồn ta hỡi, sao lại tuyệt vọng? Trong ta, sao lại rối bời thế này? Hãy trông đợi Đức Chúa Trời,+Bởi ta sẽ còn ca ngợi ngài là Đấng Giải Cứu Vĩ Đại của mình và Đức Chúa Trời của mình.+

Chú thích