Thi thiên 131:1-3

  • Mãn nguyện như trẻ dứt sữa

    • Chẳng mơ việc quá lớn lao (1)

Bài hát lên thành. Do Đa-vít sáng tác. 131  Lạy Đức Giê-hô-va, tấm lòng con không hề cao ngạo,Đôi mắt con cũng không tự cao;+Con chẳng mơ việc quá lớn lao,+Cũng chẳng ham điều quá sức mình.   Nhưng con xoa dịu, vỗ về tâm hồn+Như trẻ dứt sữa ở bên mẹ mình;Như trẻ dứt sữa, con thật mãn nguyện.   Y-sơ-ra-ên hãy trông đợi Đức Giê-hô-va+Từ nay cho đến mãi mãi.

Chú thích