Thi thiên 108:1-13

  • Bài cầu nguyện xin chiến thắng kẻ thù

    • Sự giải cứu đến từ loài người là hư ảo (12)

    • “Nhờ Đức Chúa Trời, chúng ta được sức” (13)

Bài hát. Thi ca của Đa-vít. 108  Lòng con kiên định, Đức Chúa Trời ôi! Với hết sức mình,* con sẽ ca hát, trỗi nhạc cho ngài.+   Hỡi đàn dây kia, hãy tỉnh dậy! Và cả ngươi nữa, đàn hạc ơi!+ Ta sẽ đánh thức bình minh dậy.   Lạy Đức Giê-hô-va, con sẽ ca ngợi ngài giữa muôn dân,Sẽ hát chúc tụng* ngài giữa các nước.   Lòng yêu thương thành tín ngài cao đến tận trời,+Sự trung tín ngài cao tận mây xanh.   Lạy Đức Chúa Trời, nguyện ngài được tôn cao hơn các tầng trời;Nguyện vinh quang ngài tỏa ra khắp đất.+   Hầu người ngài yêu thương được giải thoát,Xin dùng tay hữu ngài để giải cứu chúng con, xin đáp lời con.+   Đức Chúa Trời phán trong sự thánh khiết:* “Ta sẽ hoan hỉ, sẽ ban Si-chem+ làm phần thừa kếVà sẽ phân chia thung lũng Su-cốt.+   Ga-la-át+ thuộc về ta, Ma-na-se cũng thế;Ép-ra-im là mũ trận* bảo vệ đầu ta;+Giu-đa là quyền trượng của ta.+   Mô-áp là chậu rửa của ta.+ Ê-đôm là nơi ta sẽ quăng dép.+ Trên Phi-li-tia, ta sẽ reo mừng chiến thắng”.+ 10  Ai sẽ đưa con đến thành kiên cố? Ai sẽ dẫn con đến tận Ê-đôm?+ 11  Chẳng phải ngài sao, Đức Chúa Trời ôi, đấng đã từ bỏ chúng con,Là Đức Chúa Trời chúng con, đấng chẳng cùng đạo quân chúng con xuất trận nữa?+ 12  Xin giúp chúng con trong cơn khốn khổ,+Vì sự giải cứu đến từ loài người chỉ là hư ảo.+ 13  Nhờ Đức Chúa Trời, chúng ta được sức;+Ngài sẽ giẫm đạp quân địch chúng ta.+

Chú thích

Hay “Với cả vinh quang mình”.
Hay “trỗi nhạc lên cho”.
Cũng có thể là “trong nơi thánh khiết”.
Ds: “thành trì”.