Thi thiên 62:1-12

  • Sự giải cứu thật đến từ Đức Chúa Trời

    • ‘Tôi yên lặng đợi Đức Chúa Trời’ (1, 5)

    • ‘Trước mặt Đức Chúa Trời, hãy trút đổ lòng mình’ (8)

    • Phàm nhân chỉ là hơi thở (9)

    • Đừng tin cậy vào của cải (10)

Cho nhạc trưởng; Giê-đu-thun.* Thi ca của Đa-vít. 62  Thật, tôi đây* yên lặng đợi Đức Chúa Trời. Sự giải cứu tôi đến từ nơi ngài.+   Thật, ngài là vầng đá và sự giải cứu,Là nơi trú náu an toàn* của tôi;+Tôi sẽ không hề nao núng đến nỗi gục ngã.+   Các người tấn công đặng giết một người cho tới chừng nào?+ Hết thảy các người nguy hiểm như tường đang nghiêng, tường đá sắp đổ.*   Chúng mưu hạ người khỏi địa vị cao;Chúng ưa thích nói những lời dối trá,Ngoài miệng chúc phước, trong bụng rủa sả.+(Sê-la)   Thật, tôi đây yên lặng đợi* Đức Chúa Trời,+Vì niềm hy vọng đến từ nơi ngài.+   Thật, ngài là vầng đá và sự giải cứu,Là nơi trú náu an toàn của tôi;Tôi sẽ không hề nao núng.+   Cả sự giải cứu và vinh quang tôi do Đức Chúa Trời. Vầng đá vững chắc, nơi trú náu tôi, là Đức Chúa Trời.+   Hỡi toàn dân chúng, hãy tin cậy ngài mọi lúc. Tại trước mặt ngài, hãy trút đổ lòng mình ra.+ Chính Đức Chúa Trời là nơi trú náu cho ta.+ (Sê-la)   Con cái phàm nhân chỉ là hơi thở,Con cái loài người khác chi ảo ảnh.+ Đặt hết lên cân, chúng nhẹ hơn cả hơi thở.+ 10  Đừng đặt tin cậy vào kế bóc lột,Hy vọng hão huyền nơi mưu trộm cướp. Dẫu của thêm nhiều, chớ để lòng đến.+ 11  Có lần Đức Chúa Trời phán, tôi nghe hai lần thế này: Sức mạnh thuộc về Đức Chúa Trời.+ 12  Cả tình yêu thương thành tín cũng thuộc về ngài, lạy Đức Giê-hô-va,+Vì ngài đáp lại mỗi người tùy việc họ làm.+

Chú thích

Hay “tâm hồn tôi”.
Hay “nơi cao an toàn”.
Cũng có thể là “Hỡi hết thảy các người, các người tấn công như thể người ấy là tường đang nghiêng, tường đá sắp đổ”.
Hay “tâm hồn ta ơi, hãy yên lặng đợi”.