Thi thiên 125:1-5

  • Đức Giê-hô-va che chở dân ngài

    • “Tựa núi bao bọc Giê-ru-sa-lem” (2)

    • “Nguyện Y-sơ-ra-ên được bình an” (5)

Bài hát lên thành. 125  Những ai tin cậy Đức Giê-hô-va+Giống núi Si-ôn không thể rúng động,Còn đến mãi mãi.+   Tựa núi bao bọc Giê-ru-sa-lem,+Đức Giê-hô-va bao bọc dân ngài+Từ nay cho đến mãi mãi.   Vương trượng sự gian ác sẽ không còn trên phần đất của người công chính,+Hầu người công chính* không quay sang làm điều quấy.+   Lạy Đức Giê-hô-va, xin làm lành cho người lành,+Cho người có lòng ngay thẳng.+   Về phần những kẻ quay sang đường lối cong vẹo,Đức Giê-hô-va sẽ loại chúng đi với bọn làm ác.+ Nguyện Y-sơ-ra-ên được bình an.

Chú thích

Hay “tay người công chính”.