Thi thiên 99:1-9

  • Đức Giê-hô-va, Vua thánh

    • Ngài ngự trên ngai phía trên các chê-rúp (1)

    • Ngài là Đức Chúa Trời tha thứ và trừng phạt (8)

99  Đức Giê-hô-va đã trở thành Vua.+ Các dân hãy run rẩy. Ngài ngự trên ngai phía trên* các chê-rúp.+ Trái đất hãy rúng động.   Đức Giê-hô-va thật vĩ đại ở Si-ôn,Và ngài cao hơn hết thảy các dân.+   Các dân hãy ca ngợi danh vĩ đại ngài,+Vì danh ấy đáng kính sợ và thánh khiết thay.   Ngài là vị vua hùng mạnh yêu công lý.+ Ngài đã lập vững điều chính trực. Ngài đem công lý và sự công chính+ cho Gia-cốp.   Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta+Và thờ lạy nơi bệ chân ngài;+Ngài là thánh.+   Trong số thầy tế lễ của ngài có Môi-se và A-rôn,+Trong vòng người kêu cầu danh ngài có Sa-mu-ên.+ Họ đã kêu cầu Đức Giê-hô-vaVà ngài đáp lời.+   Ngài đã phán với họ từ chính trong trụ mây.+ Họ giữ lời nhắc nhở cùng sắc lệnh ngài ban.+   Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con, ngài đã đáp lời họ.+ Ngài là Đức Chúa Trời hay thứ tha cho họ,+Nhưng cũng trừng phạt* họ vì hành vi tội lỗi.+   Hãy tôn cao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta+Và thờ lạy trước núi thánh ngài,+Bởi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là thánh.+

Chú thích

Cũng có thể là “giữa”.
Ds: “báo trả”.