Thi thiên 123:1-4

  • Hướng về Đức Giê-hô-va để được ban ơn

    • ‘Như các tôi tớ, chúng ta hướng về Đức Giê-hô-va’ (2)

    • “Chúng con hứng chịu quá đủ sự khinh khi” (3)

Bài hát lên thành. 123  Con ngước mắt hướng về ngài,+Lạy đấng ngự ngôi trên trời!   Như mắt các tôi tớ hướng về tay ông chủ,Như mắt người tớ gái hướng về tay bà chủ,Mắt chúng ta hướng về Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình,+Cho đến khi được ngài ban ơn.+   Xin ban ơn, lạy Đức Giê-hô-va, xin ban ơn,Bởi chúng con hứng chịu quá đủ sự khinh khi.+   Chúng con hứng chịu quá đủ sự chế giễu từ bọn tự mãn,Cùng sự khinh khi từ phường ngạo mạn.

Chú thích