Thi thiên 110:1-7

  • Vua và thầy tế lễ theo cách của Mên-chi-xê-đéc

    • ‘Hãy cai trị giữa quân thù con’ (2)

    • Những thanh niên tình nguyện tựa bao giọt sương (3)

Do Đa-vít sáng tác. Thi ca. 110  Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi: “Hãy ngồi bên tay hữu ta+Cho đến khi ta đặt quân thù con làm bệ chân con”.+   Đức Giê-hô-va sẽ khiến vương trượng uy quyền của ngài* vươn từ Si-ôn mà rằng: “Hãy đi chinh phục giữa quân thù con”.+   Ngày ngài triệu tập đạo quân,* dân ngài sẵn sàng tình nguyện. Trong sự thánh khiết huy hoàng, từ lòng rạng đông,Ngài có đoàn ngũ thanh niên tựa bao giọt sương.   Đức Giê-hô-va đã thề và sẽ không đổi ý rằng: “Con là thầy tế lễ muôn đời+Theo cách của Mên-chi-xê-đéc!”.+   Đức Giê-hô-va sẽ ở bên tay hữu ngài,+Giày đạp các vua trong ngày thịnh nộ.+   Ngài* sẽ thi hành án trên các nước,+Làm xứ đầy dẫy xác chết,+Giày đạp lãnh đạo của xứ rộng lớn.*   Ngài* sẽ uống nước từ suối bên đường,Thế nên sẽ ngẩng cao đầu.

Chú thích

Trong câu 2 và 3, “ngài” là “Chúa tôi” nơi câu 1.
Hay “Vào ngày của binh quyền ngài”.
Có thể nói đến Đức Chúa Trời.
Hay “toàn thể trái đất”.
Nói đến “Chúa tôi” nơi câu 1.