Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Lời mở đầu

Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời và ngài dùng sách này để liên lạc với tất cả chúng ta. Để biết về Tác Giả của Kinh Thánh, chúng ta cần tìm hiểu sách này (Giăng 17:3; 2 Ti-mô-thê 3:16). Qua những trang Kinh Thánh, Giê-hô-va Đức Chúa Trời tiết lộ ý định của ngài dành cho nhân loại và trái đất.—Sáng thế 3:15; Khải huyền 21:3, 4.

Không sách nào khác ảnh hưởng đến đời sống con người nhiều như thế. Kinh Thánh khuyến khích chúng ta suy ngẫm về các đức tính của Đức Giê-hô-va, như tình yêu thương, sự thương xót và lòng trắc ẩn. Sách này mang đến niềm hy vọng giúp con người chịu đựng ngay cả những nỗi đau tột cùng. Kinh Thánh không ngừng phơi bày những thành phần của thế gian không phù hợp với ý định tuyệt hảo của Đức Chúa Trời.—Thi thiên 119:105; Hê-bơ-rơ 4:12; 1 Giăng 2:15-17.

Ban đầu Kinh Thánh được viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ, A-ram và Hy Lạp. Trọn bộ hoặc một phần của sách này đã được dịch trong hơn 3.000 ngôn ngữ. Đây là sách được dịch và phát hành rộng rãi nhất trong lịch sử. Chúng ta không ngạc nhiên về điều đó. Lời tiên tri trong Kinh Thánh báo trước: “Tin mừng này về Nước Trời [thông điệp chính trong Kinh Thánh] sẽ được rao truyền khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ sự kết thúc sẽ đến”.—Ma-thi-ơ 24:14.

Thông điệp Kinh Thánh vô cùng quan trọng, nên mục tiêu của chúng tôi là xuất bản một bản dịch không những trung thành với bản gốc mà còn rõ ràng và dễ đọc. Những Phụ lục như “Các nguyên tắc dịch Kinh Thánh”, “Đặc điểm của bản dịch này” và “Cách Kinh Thánh đến với chúng ta” sẽ xem xét những nguyên tắc dịch thuật được sử dụng, cũng như một số lời giải thích về đặc điểm của ấn bản này.

Những người yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời và thờ phượng ngài mong có một bản Kinh Thánh chính xác và dễ hiểu (1 Ti-mô-thê 2:4). Nhằm đạt được mục tiêu ấy, ấn bản này được ra mắt trong tiếng Việt, phù hợp với ý định của chúng tôi là dịch Kinh ThánhBản dịch Thế Giới Mới ra càng nhiều ngôn ngữ càng tốt. Chúng tôi hy vọng và nguyện xin bản Kinh Thánh này sẽ mang lại lợi ích cho các độc giả thân mến đang nỗ lực ‘tìm kiếm Đức Chúa Trời và thật sự tìm được ngài’.—Công vụ 17:27.

Ủy ban Phiên dịch Kinh Thánh Thế Giới Mới