Thi thiên 93:1-5

  • Quyền cai trị oai hùng của Đức Giê-hô-va

    • “Đức Giê-hô-va đã trở thành Vua!” (1)

    • ‘Lời nhắc nhở của ngài đáng tin cậy’ (5)

93  Đức Giê-hô-va đã trở thành Vua!+ Ngài mặc lấy sự oai phong;Đức Giê-hô-va mặc lấy sức mạnh,Đeo nó như đeo thắt lưng. Trái đất được lập bền vững,Chẳng thể nào bị chuyển lay.   Ngôi ngài lập vững từ thời xa xưa;+Ngài đã hiện hữu từ trước vô cùng.+   Lạy Đức Giê-hô-va, các sông dâng cao,Các sông dâng cao, vang tiếng thét gào;Các sông cứ dâng cao lên, cứ đập ầm ầm.   Đức Giê-hô-va uy nghi trên cao,Trội hơn tiếng của nước sâu,+Oai hơn sóng cồn biển cả.+   Lời nhắc nhở của ngài vô cùng đáng tin cậy.+ Lạy Đức Giê-hô-va, sự thánh khiết tô điểm* nhà ngài+ đến mãi mãi.

Chú thích

Hay “xứng với”.