Thi thiên 22:1-31

  • Kêu than chuyển thành ngợi khen

    • “Đức Chúa Trời của con ơi, sao ngài lìa bỏ con?” (1)

    • “Các áo của con, chúng đem chia nhau” (18)

    • Ngợi khen Đức Chúa Trời giữa hội chúng (22, 25)

    • Cả đất sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời (27)

Cho nhạc trưởng; điệu “Nai cái lúc rạng đông”.* Thi ca của Đa-vít. 22  Đức Chúa Trời của con ơi, Đức Chúa Trời của con ơi, sao ngài lìa bỏ con?+ Sao ngài cách xa, không giải cứu con,Không nghe tiếng con kêu gào khổ sở?+   Lạy Đức Chúa Trời của con, ban ngày con kêu cầu mãi, ngài chẳng đáp lời;+Ban đêm con cứ khẩn nài, chẳng hề nín lặng.   Dẫu vậy ngài là đấng thánh,+Quanh ngài là* tiếng ngợi khen của Y-sơ-ra-ên.   Cha ông chúng con tin cậy nơi ngài;+Bởi họ tin cậy, ngài hằng giải thoát.+   Họ kêu cầu ngài và được giải cứu;Tin cậy nơi ngài, họ chẳng thất vọng.*+   Còn con là sâu, chẳng phải là người,Thiên hạ miệt thị, người đời khinh khi.+   Hễ ai thấy con cũng đều chế nhạo,+Bĩu môi lắc đầu chê bai+ mà rằng:   “Hắn phó mình cho Đức Giê-hô-va, cứ để ngài giải thoát! Ngài quý hắn lắm mà, cứ để ngài giải cứu!”.+   Ngài chính là đấng đỡ con ra khỏi lòng mẹ,+Cho con cảm thấy an ổn trên bầu sữa mẹ. 10  Từ thuở lọt lòng, con được giao phó cho ngài,Từ trong bụng mẹ, có ngài là Đức Chúa Trời. 11  Gian nan gần kề, xin đừng lánh xa con nữa,+Vì ngoài ngài ra chẳng ai giúp đỡ con cả.+ 12  Vô số bò tơ vây kín bốn bề,+Bò mạnh Ba-san bủa khắp tứ phía.+ 13  Chúng há hoác mồm chống nghịch cùng con,+Khác nào sư tử xé mồi gầm rống.+ 14  Con như nước đổ tràn ra,Xương khớp rã rời hết cả. Lòng con chẳng khác nào sáp+Tan chảy sâu tận trong con.+ 15  Sức con khô giòn khác nào mảnh gốm,+Cả lưỡi và lợi dính lại với nhau;+Ngài mang con về cát bụi sự chết.+ 16  Lũ chó vây kín,+ xông tới như bọn làm ác;+Chúng như sư tử, nhắm thẳng vào tay chân con.+ 17  Con đếm được hết xương mình.+ Chúng nó chằm chằm ngó nhìn. 18  Các áo của con, chúng đem chia nhau;Y phục của con, chúng bắt thăm lấy.+ 19  Đức Giê-hô-va ôi, xin đừng lánh xa nữa.+ Ngài là sức mạnh con, xin mau mau giúp đỡ.+ 20  Xin giải cứu con thoát khỏi lưỡi gươm,Mạng duy nhất này khỏi móng loài chó;+ 21  Xin giải cứu con khỏi hàm sư tử+ và sừng bò rừng;Xin ngài đáp lời, ra tay giải cứu. 22  Con sẽ rao truyền danh ngài cho anh em mình,+Dâng lời ngợi khen lên ngài ở giữa hội chúng.+ 23  Hỡi ai kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen ngài! Hỡi cả dòng dõi Gia-cốp, hãy tôn vinh ngài!+ Hỡi cả dòng dõi Y-sơ-ra-ên, hãy kính sợ ngài! 24  Vì ngài chẳng khinh chẳng ghê nỗi đau của người khốn khổ;+Ngài không ẩn mặt khỏi người bao giờ;+Khi người kêu cứu, ngài nghe tiếng người.+ 25  Con sẽ ngợi khen ngài giữa hội chúng đông đảo,+Làm trọn lời hứa nguyện trước người kính sợ ngài. 26  Người khiêm hòa sẽ ăn và được thỏa dạ;+Người tìm kiếm Đức Giê-hô-va sẽ ngợi khen ngài.+ Nguyện anh em được sống* cho đến mãi mãi. 27  Đầu cùng đất đều sẽ nhớ và hướng về Đức Giê-hô-va. Dân các nước thảy sẽ sấp mình xuống trước mặt ngài;+ 28  Bởi vương quyền thuộc về Đức Giê-hô-va;+Ngài cai trị trên muôn dân muôn nước. 29  Người thịnh vượng trên đất đều sẽ ăn và sấp mình;Kẻ phải về cát bụi thảy quỳ xuống trước mặt ngài;Không một ai bảo toàn mạng* mình được. 30  Dòng dõi họ rồi sẽ hầu việc ngài;Thế hệ sau sẽ được nghe về Đức Giê-hô-va. 31  Họ sẽ đến nói về sự công chính ngài,Kể cho hậu thế mọi việc ngài đã làm.

Chú thích

Cũng có thể là một thể loại nhạc.
Hay “Ngự ngôi trong”.
Hay “chẳng xấu hổ”.
Ds: “Nguyện tim anh em được sống”.
Xem mục “Nephesh; Psykhe” trong Bảng chú giải thuật ngữ.