Thi thiên 95:1-11

  • Sự thờ phượng chân chính đi đôi với sự vâng lời

    • “Ngày nay, ước gì anh em nghe tiếng ngài” (7)

    • “Chớ cứng lòng” (8)

    • “Chúng sẽ không được vào sự nghỉ ngơi của ta” (11)

95  Hãy đến dâng tiếng reo mừng lên Đức Giê-hô-va! Hãy cất giọng tung hô Vầng Đá của sự giải cứu chúng ta.+   Hãy đến trước mặt ngài với lời tạ ơn;+Hãy xướng lên bài ca và tung hô ngài.   Vì Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vĩ đại,Là Vua vĩ đại, trổi hơn hết thảy các thần.+   Lòng đất sâu thẳm nằm trong tay ngài;Đỉnh núi cao ngất đều là của ngài.+   Biển ngài tạo ra cũng thuộc về ngài;+Đất liền do chính tay ngài dựng nên.+   Hãy đến thờ phượng và sấp mình xuống,Quỳ trước Đức Giê-hô-va, Đấng Sáng Tạo của chúng ta.+   Vì ngài là Đức Chúa Trời chúng ta,Chúng ta là dân của đồng cỏ ngài,Là chiên trong bàn tay chăm sóc của ngài.+ Ngày nay, ước gì anh em nghe tiếng ngài:+   “Chớ cứng lòng như khi ở Mê-ri-ba,*+Như vào ngày của Ma-sa* trong hoang mạc,+   Khi tổ phụ của các ngươi dám thử ta;+Chúng thách thức dù đã thấy công việc ta.+ 10  Trong bốn mươi năm, ta ghê tởm thế hệ đó nên phán rằng: ‘Chúng là dân có lòng luôn sai lạc,Chẳng nhận biết đường lối ta’; 11  Vậy ta thề trong cơn giận: ‘Chúng sẽ không được vào sự nghỉ ngơi của ta’”.+

Chú thích

Nghĩa là “gây sự”.
Nghĩa là “thử thách”.