Skip to content

Skip to table of contents

B12-B

Tuần lễ cuối của cuộc đời Chúa Giê-su (Phần 2)

12 Ni-san

MẶT TRỜI LẶN (Ngày của người Do Thái bắt đầu và kết thúc lúc mặt trời lặn)

MẶT TRỜI MỌC

 • Một ngày yên ả bên các môn đồ

 • Giu-đa lên kế hoạch phản bội

MẶT TRỜI LẶN

13 Ni-san

MẶT TRỜI LẶN

MẶT TRỜI MỌC

 • Phi-e-rơ và Giăng chuẩn bị cho Lễ Vượt Qua

 • Chúa Giê-su và các sứ đồ khác đến vào lúc xế chiều

MẶT TRỜI LẶN

14 Ni-san

MẶT TRỜI LẶN

 • Ăn Lễ Vượt Qua với các sứ đồ

 • Rửa chân cho các sứ đồ

 • Bảo Giu-đa đi khỏi

 • Thiết lập Bữa Ăn Tối Của Chúa

 • Bị phản bội và bị bắt tại vườn Ghết-sê-ma-nê

 • Các sứ đồ chạy trốn

 • Bị Tòa Tối Cao xét xử tại nhà Cai-pha

 • Phi-e-rơ chối bỏ Chúa Giê-su

MẶT TRỜI MỌC

 • Đứng trước Tòa Tối Cao lần nữa

 • Bị giải tới Phi-lát, tới Hê-rốt, rồi trở lại Phi-lát

 • Bị kết án tử hình và bị hành hình tại Gô-gô-tha

 • Chết vào khoảng 3 giờ chiều

 • Thi thể được mang đi và chôn cất

MẶT TRỜI LẶN

15 Ni-san (Sa-bát)

MẶT TRỜI LẶN

MẶT TRỜI MỌC

 • Phi-lát cho phép đặt lính canh nơi mộ Chúa Giê-su

MẶT TRỜI LẶN

16 Ni-san

MẶT TRỜI LẶN

 • Người ta mua thêm hương liệu để xức thi thể ngài

MẶT TRỜI MỌC

 • Được sống lại

 • Hiện ra với các môn đồ

MẶT TRỜI LẶN