Thi thiên 12:1-8

  • Đức Giê-hô-va trỗi dậy hành động

    • Lời phán của Đức Chúa Trời là thanh khiết (6)

Cho nhạc trưởng; theo Sê-mi-nít.* Thi ca của Đa-vít. 12  Lạy Đức Giê-hô-va, xin giải cứu conVì người trung thành nay không còn nữa,Vì người trung tín biến khỏi nhân gian.   Thiên hạ ai cũng nói dối lẫn nhau,Khua môi dua nịnh, tâm địa dối gian.*+   Đức Giê-hô-va sẽ diệt hết môi dua nịnhCùng lưỡi ba hoa khoác lác,+   Là những kẻ nói: “Nhờ lưỡi, ta sẽ chiến thắng. Môi mép, ta dùng tùy ý. Nào ai làm chủ được ta?”.+   Đức Giê-hô-va phán: “Người khổ sở đang bị hà hiếp,Kẻ bần hàn thở than rên xiết,+Nên ta sẽ trỗi dậy hành động,Giải cứu họ khỏi bọn khinh miệt”.   Lời phán của Đức Giê-hô-va thảy đều thanh khiết,+Khác nào bạc luyện trong lò đất,* tinh luyện bảy lần.   Lạy Đức Giê-hô-va, ngài sẽ gìn giữ,+Mãi chở che từng người khỏi thế hệ này.   Lũ ác nhân mặc sức lộng hành khắp nơi,Vì con người đề cao những điều bại hoại.+

Chú thích

Hay “có hai lòng”.
Cũng có thể là “lò nung đặt trên đất”.