Thi thiên 70:1-5

  • Xin sự giúp đỡ cấp bách

    • “Xin mau ra tay vì con” (5)

Cho nhạc trưởng. Do Đa-vít sáng tác, để gợi nhớ. 70  Đức Chúa Trời ôi, xin giải cứu. Đức Giê-hô-va ôi, xin mau mau giúp đỡ.+   Những kẻ săn tìm mạng con,Nguyện chúng xấu hổ nhuốc nhơ. Những kẻ đắc chí về thảm họa con,Nguyện chúng nhục nhã lùi bước.   Bọn nói: “A ha! A ha!”,Nguyện chúng xấu hổ tháo lui.   Còn những ai tìm kiếm ngài,Nguyện họ hoan hỉ, vui mừng nơi ngài.+ Những ai yêu mến hành động giải cứu của ngài,Nguyện họ luôn nói: “Đức Chúa Trời đáng ca tụng thay!”.   Phần con là kẻ cô thế khốn cùng;+Lạy Đức Chúa Trời, xin mau ra tay vì con.+ Ngài là đấng giúp đỡ con, đấng giải thoát con;+Lạy Đức Giê-hô-va, xin đừng chậm trễ.+

Chú thích