Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CÂU HỎI 7

Kinh Thánh báo trước điều gì về thời kỳ của chúng ta?

“Dân này sẽ đánh dân kia và nước này tấn công nước nọ... Tất cả những điều đó là khởi đầu của sự khốn khổ”.

Ma-thi-ơ 24:7, 8

“Nhiều kẻ tiên tri giả sẽ xuất hiện và lừa gạt nhiều người; và vì sự gian ác gia tăng nên lòng yêu thương của đa số người ta sẽ nguội lạnh dần”.

Ma-thi-ơ 24:11, 12

“Khi anh em nghe tiếng ầm ĩ của chiến tranh và nghe tin tức về chiến tranh thì đừng hoảng sợ; những điều ấy phải xảy ra nhưng sự kết thúc chưa đến đâu”.

Mác 13:7

“Sẽ có những trận động đất lớn, hết nơi này đến nơi khác có đói kém và dịch bệnh; sẽ có những cảnh tượng đáng sợ; và từ trời sẽ xuất hiện những dấu lạ lớn”.

Lu-ca 21:11

“Những ngày sau cùng sẽ là một thời kỳ đặc biệt và rất khó đương đầu. Vì người ta chỉ biết yêu bản thân, ham tiền, khoe khoang, cao ngạo, phạm thượng, không vâng lời cha mẹ, vô ơn, bất trung, thiếu tình thương tự nhiên, cố chấp, vu khống, thiếu tự chủ, hung dữ, không yêu điều lành, phản bội, ương ngạnh, lên mặt kiêu ngạo, ham mê lạc thú thay vì yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài có vẻ sùng kính nhưng lại không thể hiện trong đời sống”.

2 Ti-mô-thê 3:1-5