Thi thiên 41:1-13

  • Bài cầu nguyện trên giường bệnh

    • Đức Chúa Trời nâng đỡ người bệnh (3)

    • Bị bạn thân phản bội (9)

Cho nhạc trưởng. Thi ca của Đa-vít. 41  Hạnh phúc cho người quan tâm đến kẻ thấp hèn!+ Đức Giê-hô-va sẽ giải thoát người trong ngày thảm họa.   Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ người, bảo toàn mạng sống. Người được xem là hạnh phúc trên đất;+Ngài chẳng hề phó mặc người cho ý* kẻ thù.+   Đức Giê-hô-va sẽ nâng đỡ người tại trên giường bệnh;+Ngài dọn cả giường lúc người ốm đau.   Con thưa: “Đức Giê-hô-va ôi, xin hãy ban ơn.+ Xin hãy chữa lành,+ vì con phạm tội cùng ngài”.+   Những kẻ thù con buông lời độc địa: “Chừng nào hắn chết và danh tiêu tan?”.   Có ai trong chúng đến thăm cũng chẳng nói thật lòng mình. Hắn chỉ moi tin tai hại, rồi đi ra ngoài rêu rao.   Mọi kẻ ghét con xầm xì cùng nhau;Bọn chúng bày mưu gây hại mà nói:   “Tai họa kinh khiếp đã ập xuống hắn;Hắn ngã quỵ rồi, chẳng đứng dậy nổi”.+   Ngay cả người bạn mà con tin cậy,+Người ăn bánh con, cũng đã trở gót chống nghịch.+ 10  Nhưng ngài, lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy ban ơn và đỡ con dậyHầu con có thể báo trả bọn chúng. 11  Chính nhờ điều này con biết ngài vui về con: Đó là kẻ thù không thể reo hò đắc thắng.+ 12  Phần con, vì con trọn thành nên ngài nâng đỡ;+Ngài sẽ cho đứng trước mặt ngài mãi.+ 13  Nguyện Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, được chúc tụngTừ nay cho đến mãi mãi.*+ A-men và A-men.

Chú thích

Hay “ước muốn”. Xem mục “Nephesh; Psykhe” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “Từ trước vô cùng cho đến đời đời”.