Thi thiên 67:1-7

  • Đầu cùng đất sẽ kính sợ Đức Chúa Trời

    • Mọi người sẽ nghe về đường lối Đức Chúa Trời (2)

    • ‘Nguyện muôn dân ca tụng Đức Chúa Trời’ (3, 5)

    • “Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta” (6, 7)

Cho nhạc trưởng; đệm với nhạc cụ bằng dây. Thi ca. Bài hát. 67  Đức Chúa Trời sẽ làm ơn và ban phước,Chiếu ánh sáng từ mặt ngài lên chúng ta+ (Sê-la)   Hầu khắp đất đều nghe về đường lối ngài,+Mọi nước biết hành động giải cứu của ngài.+   Lạy Đức Chúa Trời, nguyện các dân ca tụng ngài;Nguyện muôn dân ca tụng ngài cả thảy.   Ngài sẽ xét xử công bằng cho các dân+Nên các nước hãy mừng rỡ và hò reo.+ Ngài sẽ dẫn dắt các nước trên khắp đất. (Sê-la)   Lạy Đức Chúa Trời, nguyện các dân ca tụng ngài;Nguyện muôn dân ca tụng ngài cả thảy.   Chính trái đất sẽ sản sinh bao hoa lợi;+Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của chúng ta, sẽ ban phước cho chúng ta.+   Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta,Đầu cùng đất hết thảy sẽ kính sợ ngài.+

Chú thích