Thi thiên 135:1-21

  • Ngợi khen Gia vì sự vĩ đại ngài

    • Dấu lạ và phép lạ nghịch lại Ai Cập (8, 9)

    • “Danh của ngài còn đến mãi mãi” (13)

    • Tượng thần vô tri vô giác (15-18)

135  Hãy ngợi khen Gia!* Hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va,Dâng lời ngợi khen, hỡi bao tôi tớ Đức Giê-hô-va,+   Những người đứng hầu trong nhà Đức Giê-hô-va,Nơi sân của nhà Đức Chúa Trời chúng ta.+   Hãy ngợi khen Gia, bởi Đức Giê-hô-va thật tốt.+ Hãy hát chúc tụng* danh ngài, bởi ấy là niềm vui.   Vì Gia đã chọn Gia-cốp cho chính mình,Chọn Y-sơ-ra-ên làm sản nghiệp quý báu* thuộc về ngài.+   Vì tôi biết rõ Đức Giê-hô-va thật vĩ đại,Chúa của chúng ta thật vĩ đại hơn mọi thần khác.+   Đức Giê-hô-va làm mọi việc ngài vừa ý,+Ở trên trời và dưới đất, trong biển và mọi vực sâu.   Ngài dẫn mây lên từ tận cùng đất,Tạo nên tia chớp song hành với* mưa;Ngài đem gió ra từ các kho mình.+   Ngài đã giết con đầu lòng của xứ Ai Cập,Cả con loài người lẫn con loài thú.+   Hỡi Ai Cập, ngài sai dấu lạ và phép lạ đến giữa ngươi,+Đến trên Pha-ra-ôn cùng tất cả bề tôi hắn.+ 10  Ngài đã diệt trừ nhiều nước+Và giết những vua hùng mạnh,+ 11  Là vua Si-hôn của dân A-mô-rít,+Vua Óc của Ba-san,+Cùng mọi vương quốc ở Ca-na-an. 12  Ngài lấy xứ chúng để ban làm phần thừa kế,Là phần thừa kế cho Y-sơ-ra-ên dân ngài.+ 13  Lạy Đức Giê-hô-va, danh của ngài còn đến mãi mãi. Lạy Đức Giê-hô-va, danh tiếng* ngài lưu lại muôn đời.+ 14  Đức Giê-hô-va sẽ bênh vực dân ngài,+Động lòng trắc ẩn với các tôi tớ ngài.+ 15  Tượng thần các nước là bạc là vàng,Sản phẩm bởi tay con người mà thôi.+ 16  Chúng có miệng mà không thể nói,+Có mắt mà không thể thấy; 17  Chúng có tai nhưng nào biết nghe. Nơi miệng chúng chẳng có hơi thở.+ 18  Kẻ làm tượng thần sẽ y như chúng,+Ai tin cậy chúng thảy đều như vậy.+ 19  Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va! Hỡi nhà A-rôn, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va! 20  Hỡi nhà Lê-vi, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!+ Hỡi ai kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va! 21  Từ Si-ôn, đáng chúc tụng thay Đức Giê-hô-va,+Đấng ngự tại Giê-ru-sa-lem!+ Hãy ngợi khen Gia!+

Chú thích

Hay “Ha-lê-lu-gia!”. “Gia” là dạng viết tắt của danh Giê-hô-va.
Hay “trỗi nhạc lên cho”.
Hay “đặc biệt”.
Cũng có thể là “Mở cổng cho”.
Hay “danh”. Ds: “kỷ niệm”.