Thi thiên 124:1-8

  • “Nếu như Đức Giê-hô-va không ở cùng ta”

    • Thoát khỏi cái bẫy bị gãy hỏng (7)

    • ‘Danh Đức Giê-hô-va là nguồn giúp đỡ ta’ (8)

Bài hát lên thành. Do Đa-vít sáng tác. 124  “Nếu như Đức Giê-hô-va không ở cùng ta”+—Y-sơ-ra-ên hãy đồng thanh nói—   “Nếu như Đức Giê-hô-va không ở cùng ta+Khi người ta đến tấn công,+   Hẳn chúng đã nuốt sống ta+Khi cơn giận chúng nổi phừng;+   Hẳn nước đã cuốn trôi ta,Dòng nước xiết phủ ngập ta;+   Nước cuồn cuộn phủ lấp ta.   Đáng chúc tụng thay Đức Giê-hô-va,Ngài chẳng phó ta làm mồi cho răng bọn chúng!   Ta nay khác nào con chimVừa thoát khỏi bẫy thợ săn;+Cái bẫy đã bị gãy hỏng,Thế nên ta thoát khỏi được.+   Nguồn giúp đỡ ta ở nơi danh Đức Giê-hô-va,+Là Đấng Sáng Tạo của trời và đất”.

Chú thích