Thi thiên 114:1-8

  • Cuộc giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi Ai Cập

    • Biển chạy trốn (5)

    • Núi nhảy dựng như cừu đực (6)

    • Đá lửa biến ra suối (8)

114  Thời Y-sơ-ra-ên rời Ai Cập,+Thời nhà Gia-cốp lìa dân nói tiếng khác,   Giu-đa đã trở thành nơi thánh ngài,Y-sơ-ra-ên thành lãnh thổ ngài.+   Biển thấy thế đã chạy trốn,+Sông Giô-đanh phải thoái lui.+   Các núi nhảy dựng như cừu đực,+Các đồi nhảy bật như cừu con.   Hỡi biển kia, vì sao ngươi chạy trốn?+ Sông Giô-đanh, cớ sao ngươi thoái lui?+   Hỡi các núi, sao nhảy dựng như cừu đực? Hỡi các đồi, sao nhảy bật như cừu con?   Này trái đất, hãy run rẩy vì cớ Chúa,Vì cớ Đức Chúa Trời của Gia-cốp,+   Là đấng biến đá tảng ra hồ sậy,Đá lửa ra suối nước.+

Chú thích