Thi thiên 140:1-13

  • Đức Giê-hô-va, Đấng Giải Cứu mạnh mẽ

    • Quân độc ác như loài rắn (3)

    • Bọn hung tàn sẽ bị diệt (11)

Cho nhạc trưởng. Thi ca của Đa-vít. 140  Lạy Đức Giê-hô-va, xin giải thoát con khỏi quân độc ác;Xin che chở con khỏi bọn hung tàn,+   Là bọn trong lòng mưu toan điều dữ+Và suốt ngày dài chỉ gây xung đột.   Chúng mài lưỡi mình khác nào lưỡi rắn;+Ẩn sau môi chúng là nọc rắn lục.+ (Sê-la)   Lạy Đức Giê-hô-va, xin che chở con khỏi tay kẻ ác;+Xin bảo vệ con khỏi bọn hung tàn,Là bọn toan ngáng chân con.   Lũ cao ngạo ngụy trang bẫy bắt con;Bên lối đi, chúng giăng dây làm lưới.+ Chúng gài các bẫy hại con.+ (Sê-la)   Con thưa cùng Đức Giê-hô-va: “Ngài là Đức Chúa Trời của con. Lạy Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe tiếng con van nài giúp đỡ”.+   Lạy Giê-hô-va Chúa Tối Thượng, Đấng Giải Cứu mạnh mẽ của con,Ngài che đầu con trong ngày chiến trận.+   Lạy Đức Giê-hô-va, xin đừng ban cho kẻ ác điều chúng ước ao,Chớ để mưu chúng được thành kẻo chúng tự cao.+ (Sê-la)   Nguyện lời độc địa từ môi bọn bao vây conĐổ lại trên chính đầu chúng.+ 10  Nguyện than đỏ trút xuống chúng.+ Nguyện chúng bị quăng vào lửa,Vào các hố sâu,*+ chẳng đứng dậy nữa. 11  Nguyện trên đất* không có chỗ cho lũ vu khống.+ Nguyện điều dữ đuổi theo và diệt bọn hung tàn. 12  Con biết Đức Giê-hô-va sẽ bênh vực người thấp hèn,Mang lại công lý cho kẻ bần cùng.+ 13  Hẳn người công chính sẽ cảm tạ danh ngài,Còn người ngay thẳng sẽ ở trước mặt ngài.+

Chú thích

Hay “các hố nước”.
Hay “trong xứ”.