Thi thiên 82:1-8

  • Lời kêu gọi phải xét xử công bằng

    • Đức Chúa Trời phán xét giữa “các thần” (1)

    • “Hãy xét cho người thấp hèn” (3)

    • “Các ngươi là thần” (6)

Thi ca của A-sáp.+ 82  Đức Chúa Trời đến ngự trong hội ngài;+Ngài phán xét giữa các thần:*+   “Các ngươi xét xử bất công,+Thiên vị kẻ ác cho đến bao giờ?+ (Sê-la)   Hãy xét cho người thấp hèn, kẻ mồ côi cha,+Đem lại công lý cho người cô thế và kẻ bần cùng.+   Hãy giải thoát người thấp hèn và kẻ nghèo túng,Giải cứu họ khỏi bàn tay của bọn ác nhân”.   Chúng* không biết gì, cũng chẳng hiểu chi;+Chúng đang bước đi trong sự tối tăm;Mọi nền của đất đều bị lung lay.+   “Ta có phán rằng: ‘Các ngươi là thần,*+Hết thảy đều là con Đấng Tối Cao.   Dù vậy các ngươi sẽ chết giống như con người,+Gục ngã như bao quan khác!’”.+   Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy trỗi dậy phán xét cả đất,+Bởi vì mọi nước đều thuộc về ngài.

Chú thích

Hay “người giống như thần”.
Tức là “các thần” nơi câu 1.
Hay “người giống như thần”.