Thi thiên 23:1-6

  • “Đức Giê-hô-va là Đấng Chăn Giữ của tôi”

    • “Tôi sẽ chẳng thiếu chi” (1)

    • “Ngài khiến tôi lại sức” (3)

    • “Ly con ngài rót đầy” (5)

Thi ca của Đa-vít. 23  Đức Giê-hô-va là Đấng Chăn Giữ của tôi.+ Tôi sẽ chẳng thiếu chi.+   Ngài cho tôi nằm nghỉ trên đồng cỏ tươi xanh,Dắt đến chốn nghỉ ngơi bên dòng nước đầy tràn.*+   Ngài khiến tôi lại sức,+Dẫn trên nẻo công chính vì cớ danh của ngài.+   Dẫu đi trong thung lũng của bóng tối dày đặc,+Con chẳng sợ bị hại,+ bởi ngài luôn kề bên;+Nhờ gậy nhờ trượng ngài, con vững dạ an lòng.*   Ngài dọn bàn đãi con trước mặt kẻ thù con.+ Đầu con ngài xức dầu,+ ly con ngài rót đầy.+   Phước lành và tình yêu thương thành tín sẽ theo con suốt cuộc đời;+Trong nhà Đức Giê-hô-va, con sẽ ngụ đến trọn đời.+

Chú thích

Cũng có thể là “đến dòng nước thanh bình”.
Hay “con được an ủi”.