Thi thiên 121:1-8

  • Đức Giê-hô-va gìn giữ dân ngài

    • “Nguồn giúp đỡ tôi đến từ Đức Giê-hô-va” (2)

    • Đức Giê-hô-va không bao giờ ngủ (3, 4)

Bài hát lên thành. 121  Tôi ngước mắt lên hướng về các núi.+ Nguồn giúp đỡ tôi sẽ đến từ đâu?   Nguồn giúp đỡ tôi đến từ Đức Giê-hô-va,+Là Đấng Sáng Tạo của trời và đất.   Ngài sẽ không bao giờ để anh em trượt chân.+ Đấng gìn giữ anh em, ngài không hề buồn ngủ.   Phải! Đấng gìn giữ Y-sơ-ra-ên,Ngài không hề buồn ngủ, cũng chẳng ngủ bao giờ.+   Đức Giê-hô-va là đấng gìn giữ anh em. Đức Giê-hô-va là bóng mát+ bên tay hữu anh em.+   Ban ngày mặt trời không hành anh em,+Ban đêm mặt trăng cũng chẳng hại chi.+   Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ anh em khỏi mọi tai họa.+ Ngài sẽ gìn giữ mạng sống anh em.+   Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ anh em trong mọi việc làm,*Từ nay cho đến mãi mãi.

Chú thích

Ds: “khi anh em đi ra đi vào”.