Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Giới thiệu về Lời Đức Chúa Trời

CÁCH TÌM CÂU KINH THÁNH

Kinh Thánh gồm 66 sách nhỏ, được chia thành hai phần: phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng A-ram (“Cựu ước”); phần Kinh Thánh tiếng Hy Lạp (“Tân ước”). Đa số các sách chia thành những chương và câu. Khi câu Kinh Thánh được trích dẫn, số đầu sau tên sách là chương và số tiếp theo là câu. Ví dụ, Sáng thế 1:1 có nghĩa là Sáng thế chương 1, câu 1.