Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CÂU HỎI 14

Làm sao bạn có thể quản lý tài sản của mình?

“Kẻ yêu sự vui chơi sẽ trở nên nghèo khó; kẻ yêu rượu và dầu sẽ chẳng được giàu có”.

Châm ngôn 21:17

“Người vay làm tôi người cho vay”.

Châm ngôn 22:7

“Có ai trong anh em muốn xây một cái tháp mà trước hết không ngồi xuống tính phí tổn, xem mình có đủ để hoàn tất không? E rằng, khi đặt móng rồi mà không hoàn thành được thì mọi người nhìn thấy sẽ chê cười rằng: ‘Ông này khởi công xây cất mà không hoàn tất nổi’”.

Lu-ca 14:28-30

“Khi họ đã ăn no, ngài bảo các môn đồ: ‘Hãy gom lại những miếng bánh thừa để khỏi lãng phí’”.

Giăng 6:12