Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CÂU HỎI 13

Kinh Thánh nói gì về việc làm?

“Con có thấy người khéo léo làm việc không? Người sẽ đứng trước mặt các vua, chứ chẳng đứng trước mặt dân thường”.

Châm ngôn 22:29

“Kẻ trộm cắp đừng trộm cắp nữa; thay vì thế, hãy chịu khó nhọc, làm việc lương thiện bằng chính đôi tay mình, để có gì đó chia sẻ với người thiếu thốn”.

Ê-phê-sô 4:28

“Ai ai cũng nên ăn uống và vui mừng về mọi việc khó nhọc của mình. Đó là món quà của Đức Chúa Trời”.

Truyền đạo 3:13