Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

B14-A

Trao đổi và buôn bán

 • Đơn vị đo lường chất lỏng

 • Cô-rơ (10 ba-tơ / 60 hin)

  220 lít

 • Ba-tơ (6 hin)

  22 lít

 • Hin (12 lô-gơ)

  3,67 lít

 • Lô-gơ (1⁄12 hin)

  0,31 lít

 • Đơn vị đo lường vật khô

 • Hô-me (1 cô-rơ / 10 ê-pha)

  220 lít

 • Ê-pha (3 sê-a / 10 ô-me)

  22 lít

 • Sê-a (31⁄3 ô-me)

  7,33 lít

 • Ô-me (14⁄5 ca-be)

  2,2 lít

 • Ca-be

  1,22 lít

 • Qua-tơ

  1,08 lít

 • Đơn vị đo lường chiều dài

 • Cây sậy dài (6 cu-bít dài)

  3,11m

 • Cây sậy (6 cu-bít)

  2,67m

 • Sải

  1,8m

 • Cu-bít dài (7 bề ngang bàn tay)

  51,8cm

 • Cu-bít (2 gang tay / 6 bề ngang bàn tay)

  44,5cm

 • Cu-bít ngắn

  38cm

 • 1 xơ-ta-đi-um La Mã

  1⁄8 dặm La Mã=185m

 1. 1 Bề ngang ngón tay (1⁄4 bề ngang bàn tay)

  1,85cm

 2. 2 Bề ngang bàn tay (4 bề ngang ngón tay)

  7,4cm

 3. 3 Gang tay (3 bề ngang bàn tay)

  22,2cm