Thi thiên 150:1-6

  • Hết thảy vật chi thở hãy ngợi khen Gia!

    • Ha-lê-lu-gia! (1, 6)

150  Hãy ngợi khen Gia!*+ Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời trong nơi thánh!+ Hãy ngợi khen ngài trên bầu trời vốn làm chứng cho sức mạnh ngài!*+   Hãy ngợi khen ngài vì bao công việc oai hùng!+ Hãy ngợi khen ngài vì sự vĩ đại vô cùng!+   Hãy ngợi khen ngài với tiếng thổi tù và!+ Hãy ngợi khen ngài với đàn dây đàn hạc!+   Hãy ngợi khen ngài bằng trống lục lạc+ và điệu nhảy vòng tròn! Hãy ngợi khen ngài bằng đàn dây+ và ống sáo!+   Hãy ngợi khen ngài với chập chỏa vang rền! Hãy ngợi khen ngài với chập chỏa vọng xa!+   Hỡi vật chi thở, hãy ngợi khen Gia! Hãy ngợi khen Gia!*+

Chú thích

Hay “Ha-lê-lu-gia!”. “Gia” là dạng viết tắt của danh Giê-hô-va.
Hay “trên khoảng không của sức mạnh ngài”.
Hay “Ha-lê-lu-gia!”. “Gia” là dạng viết tắt của danh Giê-hô-va.