Thi thiên 148:1-14

  • Mọi tạo vật phải ngợi khen Đức Giê-hô-va

    • “Mọi thiên sứ ngài, hãy ngợi khen ngài!” (2)

    • ‘Mặt trời, mặt trăng, muôn vì sao sáng, hãy ngợi khen ngài!’ (3)

    • Người già lẫn người trẻ phải ngợi khen Đức Chúa Trời (12, 13)

148  Hãy ngợi khen Gia!* Trên các tầng trời, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!+ Trên chốn cao xanh, hãy ngợi khen ngài!   Mọi thiên sứ ngài, hãy ngợi khen ngài!+ Cả đạo quân ngài,+ hãy ngợi khen ngài!   Mặt trời mặt trăng, hãy ngợi khen ngài! Muôn vì sao sáng, hãy ngợi khen ngài!+   Các tầng trời cao thẳm nhất,*Khối nước trên các tầng trời, hãy ngợi khen ngài!   Tất cả hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va,Bởi ngài ban lệnh, chúng được tạo ra.+   Ngài giữ vững chúng muôn đời bất tận,+Ban hành sắc lệnh sẽ không mất đi.+   Dưới đất, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va,Hỡi các tạo vật biển khổng lồ và hết thảy nước sâu,   Tia chớp và mưa đá, tuyết giá và mây mù,Ngọn gió bão thực thi lời ngài,+   Các non cao và mọi đồi nổng,+Cây ăn trái và mọi cây tuyết tùng,+ 10  Thú hoang dã+ và mọi súc vật,Loài vật bò trên đất và chim chóc, 11  Vua chúa trên đất và mọi nước,Quan lại và mọi quan xét trên đất,+ 12  Nam thanh và nữ tú,Người già lẫn người trẻ! 13  Tất cả hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va,Bởi chỉ có danh ngài cao vời vợi.+ Uy nghi ngài trổi hơn cả đất trời.+ 14  Ngài sẽ tôn cao sức mạnh của dân ngài,*Đem lại sự ngợi khen cho mọi người trung thành của ngài,Cho con cháu Y-sơ-ra-ên, là dân tộc gần gũi với ngài. Hãy ngợi khen Gia!*

Chú thích

Hay “Ha-lê-lu-gia!”. “Gia” là dạng viết tắt của danh Giê-hô-va.
Ds: “Các tầng trời của các tầng trời”.
Ds: “sẽ nâng sừng của dân ngài lên”.
Hay “Ha-lê-lu-gia!”. “Gia” là dạng viết tắt của danh Giê-hô-va.