Thi thiên 115:1-18

  • Sự vinh hiển chỉ dành cho Đức Chúa Trời

    • Tượng thần vô tri vô giác (4-8)

    • Trái đất được ban cho loài người (16)

    • “Người chết không ngợi khen Gia” (17)

115  Xin đừng ban cho chúng con, lạy Đức Giê-hô-va, đừng ban cho chúng con,*Nhưng xin ban cho danh ngài sự vinh hiển+Vì tình yêu thương thành tín và lòng trung tín ngài.+   Lẽ nào các nước lại nói: “Đức Chúa Trời chúng ở đâu?”+   Đức Chúa Trời của chúng ta ngự trên trời;Ngài làm bất cứ điều gì ngài vừa ý.   Tượng thần các nước là bạc là vàng,Sản phẩm bởi tay con người mà thôi.+   Chúng có miệng mà không thể nói,+Có mắt mà không thể thấy;   Chúng có tai nhưng nào biết nghe,Có mũi nhưng nào biết ngửi;   Chúng có tay nhưng không sờ được,Có chân nhưng không đi được,+Cuống họng chẳng phát ra tiếng.+   Kẻ làm tượng thần sẽ y như chúng,+Ai tin cậy chúng thảy đều như vậy.+   Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy tin cậy Đức Giê-hô-va+—Ngài là nguồn giúp đỡ và tấm khiên của họ.+ 10  Hỡi nhà A-rôn,+ hãy tin cậy Đức Giê-hô-va—Ngài là nguồn giúp đỡ và tấm khiên của họ. 11  Hỡi ai kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy tin cậy Đức Giê-hô-va+—Ngài là nguồn giúp đỡ và tấm khiên của họ.+ 12  Đức Giê-hô-va nhớ đến chúng ta và sẽ ban phước;Ngài sẽ ban phước cho nhà Y-sơ-ra-ên;+Ngài sẽ ban phước cho nhà A-rôn. 13  Ngài sẽ ban phước cho ai kính sợ Đức Giê-hô-va,Kẻ nhỏ cũng như người lớn. 14  Đức Giê-hô-va sẽ làm anh em gia tăng,Anh em và cả con cái.+ 15  Nguyện anh em được phước từ Đức Giê-hô-va,+Là Đấng Sáng Tạo của trời và đất.+ 16  Tầng trời thuộc về Đức Giê-hô-va;+Trái đất thì ngài ban cho loài người.+ 17  Người chết không ngợi khen Gia;+Kẻ nào xuống cõi nín lặng cũng thế.+ 18  Nhưng phần chúng ta sẽ chúc tụng GiaTừ nay cho đến mãi mãi. Hãy ngợi khen Gia!*

Chú thích

Hay “Chúng con không đáng được gì, lạy Đức Giê-hô-va, chúng con không đáng được gì”.
Hay “Ha-lê-lu-gia!”. “Gia” là dạng viết tắt của danh Giê-hô-va.