Thi thiên 130:1-8

  • “Từ chốn sâu thẳm con kêu cầu ngài”

    • “Nếu ngài để ý lầm lỗi” (3)

    • Nơi Đức Giê-hô-va có ơn tha thứ thật sự (4)

    • “Tôi tha thiết trông đợi Đức Giê-hô-va” (6)

Bài hát lên thành. 130  Lạy Đức Giê-hô-va, từ chốn sâu thẳm con kêu cầu ngài.+   Đức Giê-hô-va ôi, xin nghe tiếng con. Nguyện tai ngài đoái nghe lời con van nài giúp đỡ.   Lạy Gia,* nếu ngài để ý* lầm lỗiThì Đức Giê-hô-va ôi, còn ai đứng nổi?+   Nơi ngài có ơn tha thứ thật sự,+Hầu cho người người đều kính sợ ngài.+   Tôi trông cậy Đức Giê-hô-va, tâm hồn tôi trông cậy ngài;Tôi trông đợi lời của ngài.   Tôi tha thiết trông đợi Đức Giê-hô-va+Hơn lính canh ngóng đợi trời sáng,+Thật thế, hơn lính canh ngóng đợi trời sáng.   Y-sơ-ra-ên hãy luôn trông đợi Đức Giê-hô-va,Bởi Đức Giê-hô-va có lòng yêu thương thành tín+Và có quyền năng cứu chuộc vĩ đại.   Ngài sẽ cứu chuộc Y-sơ-ra-ên khỏi mọi lỗi lầm.

Chú thích

“Gia” là dạng viết tắt của danh Giê-hô-va.
Hay “theo dõi”.