Thi thiên 47:1-9

  • Đức Chúa Trời là Vua trên cả địa cầu

    • ‘Đức Giê-hô-va đáng kính sợ thay!’ (2)

    • Hãy hát chúc tụng Đức Chúa Trời (6, 7)

Cho nhạc trưởng. Do con cháu của Cô-rê+ sáng tác. Thi ca. 47  Hỡi hết thảy các dân, hãy vỗ tay lên nào,Dâng lên Đức Chúa Trời tiếng reo mừng chiến thắng.   Vì Đấng Tối Cao Giê-hô-va đáng kính sợ thay!+ Ngài là Vua vĩ đại trên cả địa cầu.+   Ngài bắt các dân quy phục chúng ta;Ngài đặt các nước dưới chân chúng ta.+   Ngài chọn cho chúng ta phần thừa kế,+Là niềm hãnh diện của Gia-cốp, người ngài yêu.+ (Sê-la)   Đức Chúa Trời đã lên cao trong tiếng reo vui,Đức Giê-hô-va đã lên cao giữa tiếng tù và.   Hãy hát chúc tụng* Đức Chúa Trời, hãy hát chúc tụng! Hãy hát chúc tụng Vua chúng ta, hãy hát chúc tụng!   Vì Đức Chúa Trời là Vua cả đất;+Hãy hát chúc tụng, tỏ ra sáng suốt.   Đức Chúa Trời đã trở thành Vua các nước.+ Đức Chúa Trời đang ngự trên ngôi thánh ngài.   Giới lãnh đạo các dân đã tề tựuVới dân Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham. Giới cai trị* trên đất thuộc về Đức Chúa Trời. Ngài vô cùng cao trọng.+

Chú thích

Hay “trỗi nhạc lên cho”.
Ds: “Khiên thuẫn”.